18 Yaş Altı Öğrencilerin Muayenesi

0

Kamu Sağlık Tesisleri’nde, Yanında Veli’si veya Okul Görevlisi Olmadan Muayene ve Tedavi Amacıyla Başvuran 18 YAŞ ALTI ÖĞRENCİLERİN/HASTALARIN Muayene ve Tedavi’lerinin Yapılıp Yapılmayacağı Hususundaki Soru ve Sorunlar; Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün 21.01.2019 Tarih’li Yazısı İle Yanıtlanmıştır;

Anılan “18 Yaş Altı Muayene” Konulu “Yazı” İçeriğinde;

BiyoTıp Sözleşmesi’nin 5. ve 6. Maddeleri

T. Medeni Kanunu’nun 272 ve 431. Maddeleri,

1219 Sayı’lı Kanun’un 70. Maddesi,

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 24. ve 26. Maddeleri,

Dünya Hekimler Birliği Hasta Hakları Bildirgesi’nin 5. Maddesi

Kapsamında Karar Verilmesi Gerektiği Belirtilmektedir.

İlgili mevzuat kapsamında; özellikle evden uzakta eğitim görmek zorunda olan ya da öyle olmamakla beraber o an için veli ya da vasisinin herhangi bir sebeple kendisine refakat edemeyeceği 18 yaş altı olmakla birlikte temyiz kudretini haiz çocuklar, günün değişik saatlerine göre öğrenim gördükleri okulların ya da kaldıkları öğrenci yurtlarının yetkililerinin refakati veya izni ile “ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI” esası çerçevesinde sağlık tesisine giderek hekime başvurup muayene olabileceği; ancak muayene sonrası gerektiğinde uygulanacak tedavi/müdahaleden önce BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU’nun düzenlenmesi dolayısıyla müdahale öncesi kanuni temsilcilerinin muvafakati/izninin alınmasının ise zorunlu olduğu, ancak her somut durumun ayrı ayrı değerlendirilmesinde ilgili mevzuatın göz önünde bulundurulması, diğer taraftan alınacak rızanın kapsamı ve şekline ilişkin olarak Hasta Hakları Yönetmeliği’nde öngörülen kurallara göre hareket edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün ilgili Yazı’sı; “18 Yaş Altı Muayene ve Tedaviler” konusundaki tartışmaları sonlandırmamış, yeni bir boyut getirmiştir. Her somut durumun, ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

18 Yaş Altı Öğrencilerin Muayenesi ile ilgili genelge için ;

Tıklayınız

 

 

Ümit Erdem

Avukat

05322941882

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here