18 Yaş Altı Resmi Nikahı Olmayan Gebelerin Adli Mercilere Bildirimi

0

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2017’nin ilk 5 ayında, 39’u Suriyeli, 38’i 15 yaşından küçük 115 çocuğun hamile olduğunu polise bildirmedi. Olay, hastanede görev yapan sosyal hizmet uzmanı Ş.İ.N.’nin, 1 Temmuz 2001 doğumlu bir çocuğun hamile olduğuna ilişkin kayıtların hastane sisteminde ve sosyal hizmet biriminde tutulmadığını fark etmesiyle öğrenildi. Valiliğin daha sonra başhekim hakkında soruşturma izni vermediği, durumu fark eden sosyal hizmet uzmanının da 2 kere görevinden uzaklaştırıldığı ortaya çıkmıştı.

Bu konuda görüşüne başvurduğumuz, (HAYAD) Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Av. Ümit Erdem’e göre; konu çok öncesinde hukuken de tartışılmış idi. Av. Ümit Erdem’in verdiği bilgiye göre; Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’nün 2008 yılındaki yazılı sorusu üzerine, Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nce; Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılan hukuki görüşte; “Gebe çocuğun; cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranış sonucunda mı yoksa rıza ile cinsel ilişkiye dayalı olarak mı mağdur olduğu, gebeliği tespit eden kamu görevlisi tarafından bilinemeyeceğinden, 18 yaş altındaki resmi nikahı olmayan gebelerin sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurduklarında, tespiti halinde adli birimlere bildirimlerinin gerektiği” duyurulmuş idi. (Ek.1)

Av. Ümit Erdem; “Uygulamada sağlık personelinin güvenliği açısından ve riskli gebe gurubuna giren 18 yaş altı gebelerin takip yaptırmadaki olumsuz sonuçları” nedeniyle; Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nin, 2009 yılında, görüşünü yeniden değerlendirerek değiştirdiğini; “18 yaş altındaki resmi nikahı olmayan gebeler, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurduklarında, 15 yaşını tamamlamamış olanların (rıza olsun veya olmasın) tamamının ve 15 yaşını tamamlamış olanlarda ise cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen herhangi bir emarenin varlığı mevcut ise adli mercilere bildiriminin gerektiği” kanaatine vardığını belirtmiştir. (Ek.2)

HAYAD Başkan Yardımcısı Av. Ümit Erdem’den aldığımız bilgilere göre; “2003-2014 yılları arasında Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarına başvuran 18 yaş altındaki gebe sayısına” ilişkin Yazılı Soru Önergesi’ni yanıtlayan dönemin Sağlık Bakanı Dr. Müezzinoğlu; Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara muayene ve doğum amacıyla başvurun yapan 18 yaş altındaki gebe sayılarının il ve yıllara göre dağılımını sunmuş; 18 yaş altındaki gebelerin muayene, tetkik ve tedavileri sırasında suç unsuruna rastlananlardan adli bildirimi yapılanların sayılarına ilişkin Sağlık Bakanlığı’nda ayrı bir veri bulunmadığını bildirmiş ve de 18 yaş grubu cinsel istismara uğradığı düşünülen çocukların adli görüşmeleri ile adli ve psikiyatrik muayene ve takiplerinin Çocuk İzleme Merkezleri’nde yapıldığını belirtmiştir. (Ek.3)

TCK 280 SB ILKGORUSU (1)

TCK 280 SB GORUSDEGISIKLIGI 2009 (1)

TBMM SORUONERGESIYANIT 21014 (1)

Ümit Erdem
Avukat
(HAYAD) Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği
Başkan Yardımcısı
05322941882

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here