Afrin Harekatı’nda Devletimizin Yanındayız !

0

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi’nin Afrin Harekatı nedeniyle yapmış olduğu açıklamanın kamuoyu tarafından hekimlerin görüşü gibi algılanmasının önüne geçmek için yapacağımız bu açıklamayı zorunlu buluyoruz.

Savaş, Türk Dil Kurumu sözlüğünde de belirtildiği üzere “Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele”dir. Afrin Harekâtı her şeyden önce bir savaş hali değil devletimizin, terörü yok etmek ve milletimizin ve bölge halkının refahı için yapmış olduğu tedavidir. Yani, gerçek bir halk sağlığı sorunu olan terörü ve terör bataklığını yok etmeye yönelik tedbirlerden ibarettir. Kanserli dokuyu ameliyat etmeyin, vücuda bıçak vurmayın tarzında ki TTB açıklaması, bırakın kanser hücreleri tüm bedeninizi sarsın ve sizi yok
etsin demekten başka bir şey değildir. Bunun akılla bağdaşır bir tarafı yoktur.

Gerek var olduğu günden beri devletimiz gerekse şanlı tarihimizde yer alan tüm devletlerimiz, tüm dünyanın adalet, eşitlik ve refah içinde yaşaması için her türlü fedakârlığı yapmıştır ve yapacaktır. Afrin Harekatı da bu fedakarlıklardan biri olarak şanlı tarihimize altın
harflerle yazılacaktır.

Hukuk, adalet, refah ve huzurun temini için, terörü ve terör odaklarını yok etmek için başlatılan ve Süren ve devam eden Afrin Harekatı’nda kararlılıkla harekatı başlatan Hükumetimize ve onu
destekleyen siyasi iradeye, vazife alan Ordumuz mensuplarına, cephe gerisinden desteklerini sürdüren ve dua eden tüm milletimize teşekkürü bir borç biliyor, Erzurum Tabipler Odası olarak devletimizin yanında olduğumuzu tekraren vurguluyoruz.

Erzurum Tabipler Odası Yönetim Kurulu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here