Ağrı İl Sağlık Müdürlüğünden Açıklama

0

Son günlerde bazı basınyayın organlarında “Ağrılılar 25 milyonluk vurgunla uyandı” başlığı ile yapılan haberlerle alâkalı basın açıklamasıdır:

Ağrı Suçatağı Devlet Hastanesinin tıbbî malzeme ve mefruşatının alımı için 2016 yılında Bakanlığımızca 15.000.000 TL’lik ödenek ayrılmıştır. 2016 yılında ödeneğin verildiği tarihten itibaren, hâlihazırda hizmet veren Ağrı Devlet Hastanesinin ihtiyacı olan tıbbî cihazları ilgili branş hekimlerinin hazırladığı teknik şartnameler ile açık ihale usûlü ile alınmıştır ve alınmaya devam etmektedir. Alınan cihazlar hizmete girmiş ve yeni hastane binasında da hizmete devam edecektir. Ağrı Suçatağı Devlet Hastanesinin mefruşat alımları ise, tüm Türkiye’de resmî kurumların alım yöntemi ve tamamen yasal bir usûl olan Devlet Malzeme Ofisi kanalı ile yapılmıştır. Haberlerde iddia edildiği gibi 25.000.000 TL’lik bir bütçe sözkonusu olmamakla birlikte; Devlet Malzeme Ofisi üzerinden yapılan yasal alım da yaklaşık olarak 8.000.000 TL civarındadır. Tüm malzemeler de kullanıcıların demo ürünleri tecrübe ettikten sonra resmî talepleri doğrultusunda alınmıştır. Ayrıca alınan tüm malzemeler kendi grupları içerisinde Türkiye’nin sayılı üreticileri olup; birçok kurumda da referansları mevcuttur. Her bir malzeme grubu için de o alanda en iyi referanslara sahip birkaç firmadan toplamda ise yirminin üzerinde firmadan tedarik sağlanmıştır. Alınan tüm malzemeler şehir hastaneleri standartları da gözetilerek, Ağrı halkının hak ettiği hizmeti sağlamak amacıyla işin uzmanları tarafından titiz bir çalışma sonucunda alınmıştır. Hastanemiz yakın zamanda tam kapasite ile çalışmaya başladığında alınan malzemelerin kalitesi de görülecektir. Bu süreçte yasal olmasına rağmen, şaibe oluşmaması için pazarlık usulü yöntem ile alım hiç yapılmamıştır. Alım sürecinde siyasî ve bürokratik herhangi bir müdahale iddiası da gerçek dışıdır. Ayrıca ilgili haberlerde, açılma sürecinde olan hastanenin % 40’nın tamamlandığı iddia edilerek inifial oluşturulmaya çalışılmıştır.

Tüm bu bilgiler ışığında, mesnetsiz haberlerin gayesinin; hastanenin bir an evvel faaliyete girmesi için fedakârca mesai harcayan sağlık çalışanlarının ve vargücü ile çalışan siyasî ve bürokratik erklerin, hükûmetimizin, devletimizin ve Bakanlığımızın bilhassa memleketimizin içinde bulunduğu hassas dönemde hedef alınarak yıpratılmaya çalışıldığı âşikârdır.

Ağrı halkına verilen sağlık hizmetinin kalitesini yükseltmek için; sağlık alanında yapılan düzenlemeleri, yeni ve ilk defa alınan tıbbî cihazları, daha evvel hiç ataması yapılmamış branşların atanmasını, daha evvel hiç yapılmayan ameliyatların yapılıyor olmasını vb birçok hizmeti görmezden gelip, hekiminden hemşiresine, memurundan yöneticisine sağlık çalışanlarının emeğini hiçe sayıp; mesnetsiz iddialarla sadece yıpratma gayesiyle haber yapanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kaynak :Ağrı Haber

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here