Akapunktur nedir

0
akapunktur nedir

Doktorlar, bu konuyu peşin hükümlere kapılmadan ilmi verilere dayanarak değerlendirmekteler. Daha çalış­malar devam etmektedir.

Bununla birlikte, akupunkturun insanlarda uyandır­dığı heyecanın tehlikeleri sebebiyle kamuoyunu bu konu­da ikaz etmek gerekmektedir.
Her yanda akupunktur merkezleri yerden bitercesine ortaya çıkmaktadır ve henüz kendini kanıtlamamış olan bu yeni tedavi, uygulamada çok acemi kişilerce yürütülmektedir.

Daha şimdiden klasik tıp yöntemlerinden yarar gör­meyip, umutsuzlukla akupunktura yönelen hastaların sömürülmesiyle ilgili haberler gelmeye başlamıştır. Bel ke­miğinde tümör bulunan bir hasta 4 ay süren akupunktur tedavisi yüzünden, kendisine yararlı olabilecek bir cerrahi müdahaleyi geciktirmiştir. Tıbbî ya da cerrahî tedaviyi ge­rektiren bir hastalığın ihmalinden ciddi sonuçlar doğabi­lir. Hasta olup da bir umuda kapılmış kişilerin sahte doktorlarca sömürülmesini önleyecek yasalar yürürlüktedir.

Doktorlar ve hastalar, akupunktur üzerinde somut ve nesnel incelemeler tamamlanıncaya kadar beklemelidir­ler. Yoksa akupunkturdan sağlanan, sağlanabilecek her­hangi bir yarar, boşa harcanmış ve bu konu şarlatanların elinde oyuncak haline gelmiş olacaktır. Benim okuyucula­rıma önerim, o zamana kadar temkinli davranmaları ve doktorlarının öğütlerini dinlemeleridir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here