APK Uzmanlarının Mağduriyeti Giderilmelidir

1
APK Uzmanlarının Mağduriyeti Giderilmelidir

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, APK Uzmanlarının yaşadığı mağduriyeti
gündeme taşıyarak yetkililere seslendi: “APK Uzmanları ile Araştırmacılar arasında 1000 lira
maaş farkı var. Bu mağduriyet giderilmelidir.”

Taşkın, söz konusu mağduriyetle ilgili sendikaya gelen talepleri değerlendirdiklerini ve
yaşanan mağduriyetin dikkat çekici olduğunu söyleyerek şu ifadelere yer verdi: “2011 yılında 663 Sayılı HKH ile “eşit işe eşit ücret” söylemiyle kamu da yeniden yapılanma süreci
başlamıştır. Bu süreçten önce görevden alınanlara APK Uzmanlığı verilirken, 663 Sayılı KHK
ile görevden alınanlara Araştırmacı Unvanı verildi. 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
ile Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan Araştırma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlıkları (APK Birimleri) kaldırılarak Strateji Geliştirme Başkanlıkları kuruldu,
APK Başkanlığı bünyesinde Daire Başkanına bağlı olarak çalışan APK Uzmanları alakasız
birimlere ve işlere dağıtılarak alt seviye görevlerde istihdam edilmiştir. Bu da mali kayıplara
neden olmuştur.

İl Müdürlüğü, İl Müdür yardımcılığı, Dire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel
Müdürlük ve daha üst düzeyde görev almış olan APK Uzmanlarının itfaiye onbaşı ve
çavuşları ile aynı ek ödemeyi almaları ve APK Uzmanları ile Araştırmacılar arasında 1000
lirayı geçen maaş farkı olması düşündürücüdür.

Araştırmacıların kayıpları ise giderildi. Şöyle ki; 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
02/01/2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle eklenen ve 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek 9’uncu maddesinde önceki, kadroları için belirlenen ek ödeme
miktarı kadar ödenir.” hükmü yer almaktadır. 30.01.2014 tarih ve 2014.4820.1506 sayılı
2014/2 nolu genelge ile Araştırmacıların sosyo-ekonomik kayıpları önceki kadrolarına
eşitlenerek giderilmiştir.

Sağlık Bakanlığı 663 Sayılı KHK’dan geri dönüş yaparak eski sisteme dönmüş ve Kurum
Başkanlıkları Genel Müdürlüğe dönüştürülmüş, illerde bulunan Genel Sekreterlikler ile İl
Halk Sağlık Müdürlükleri lağvedilmiş, eskiden olduğu gibi İl Sağlık Müdürlükleri yeniden
işlevsel hâle getirilmiş ve Sağlık Müdürlükleri ile hastanelerde uzman istihdamı gündeme
gelmiş olmasına rağmen APK Uzmanları bir kez daha görmezden gelinmiştir.

Yeni düzenleme ile Sağlık Bakanlığı’nda Daire Başkanlığı seviyesinde görevden alınanlara
Kariyer Uzmanlığı olan Sağlık Uzmanlığı unvanı verilerek maaş ve ek ödemelerinde kayıp
yaşanmaması sağlanmıştır.

Anadolu Sağlık Sen olarak, benzer görevde bulunan APK Uzmanlarının aynı haklardan
yararlandırılarak mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz. 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu revize edilirken APK Uzmanlarının mağduriyetini giderecek lehte bir düzenlemenin
beklendiğini ve böyle bir düzenlemenin Anayasa’nın eşitlik ilkesi gereğince dikkate
alınmasını talep ediyoruz.”

 

 

1 YORUM

  1. Necip TAŞKIN bey Teşekkürler APK uzmanları atıl olması ne kadar acı.üretken olamamalari kimin vebali dileriz bu sorun olumlu ve kamu yararına çözüme olur.sağlık dilerim…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here