Ayurveda Nedir

0
Ayurveda Nedir
Ayurveda Nedir

Refah dolu bir yaşamın ortasında bir in­sanın üzüntü, endişe ve hoşnutsuzluk yaşadı­ğını görmek şaşırtıcıdır. Bu bir çelişkidir ve Ayurveda mutlu bir hayat hedefler. Bu ikilemi çözebilmek için arzu, öfke, gurur, açgözlülük gibi engelleri kontrol altına almaya ve düzen­lemeye çalışır.

Ayurveda, insan ruhunun ve vücudunun bi­reyselliğini ve bedenle ayrılmaz ve bağımlı iliş­kisini birarada düşünür.

Ayurveda da Anormal Zihinsel Fonksiyonların Gruplandırması

Manokivaras’ın klasik literatürde sınıflan­dırması :

Genel zihinsel fonksiyonlara zarar verilme­si:
Organlarda herhangi bir anormallik ol­madan vücudun istemdışılığının kontro­lü ve algılamasında anormallikler (Indriya Vigrah)
Zihinsel kontrol (Manonigraha)
Tahmin (Ooha)
Düşünce ve zihnin farklı yanları (Vichara)
Karar (Buddhi)
Hafıza (Smriti)
Yönlendirme ve karşılık verme (Sanjajna-na)
Arzu (Bhakti)
Alışkanlıklar ve yaradılış (Shula)
Psikomotor aktivite (Chesta)
Yönetme, ayrı ya da birlikte (Achara)
Hastalığın başlangıcında zayıf bellek (Al-pasatva nın varlığı,)
Vücudun üç doshasının (dosha ayurve-da’da psikolojik, biyolojik ve kimyasal özellikler grubudur) ya da zihnin iki dos­hasının katılımı.
Hastalığın, akıl hastalığı (Manosvikaran) ya da vücut ve zihin hastalığı (Ubhayat-makvikara) olarak klasik tanımı.
Manovaha stotas’ın kirlenmesi.

Endişe Belirtileri Nelerdir?, Çocuklarda Anksiyete

Chittodvega terimi Manovikaras’ta endişe anlamında kullanılır. Endişe hali olan insanlar­da; zihinsel dengesizlik, korku, titreme, çar­pıntı, öfke, kararsızlık, göğüste baskı, bayılma ya da güçten kesilme, göğüste batma şeklin­de ağrı ve yoğun terleme görülür. Eski zaman­larda yaşamış ünlü fizikçi Charaka’ya göre tüm bunlar, vata’nın bozulmasından kaynak­lanır. İki zihinsel dosha’nın (raja ve tama) den­gesizliği ve vata ve pita’nın anormalliği sözkonusudur.

Ayurvedik Literatürde Endişenin Klinik İşaretleri ve Semptomları

Korku
Özgüven eksikliği
Ellerde titreme
Kalpte çarpıntı ya da düzensiz kalp atışı
Alınganlık ya da çabuk kızma Yoğun terleme Yoğun susama Ağız kuruluğu Boğazda kuruluk Göğüste sıkışma hissi Huzursuz ve kararsız olma hali Bitkinlik
Yüz ve boyun kaslarında çekilme, geril­me
Zayıf hafıza
Olumsuz düşünme
Vücutta ağrıları

Endişenin Tedavisi Nedir?

Ayurveda iç düzenlemeler ve dışardan uy­gulanmak üzere bir grup ilaç önerir. Bu ilaçlar ruhun ve davranışların tedavisine ilave olarak kullanılmalıdır. Endişenin toparlanması için önerilen tedavi süreci; müshil, geniz instilleri, alnına içine ilaç katılmış kaymak, süt, yağ sür­mek ve kafada ilaç katılmış ıslak kalıp uygu­lanmasını içerir.

Aşağıda anlatılanlar, endişenin tedavisi için genellikle kullanılan ilaç bileşimlerini kapsar.

1. Brahmi Ghrita, Kalyanak Ghrita ya da Pahchagavya Ghrita ilaçlarından herhan­gi birisinden beş gram günde iki kez süt­le birlikte alınır.
2. Sarasvvatarista ya da Asvvagandharista’dan 20-30 mililitresi günde iki kez ye­meklerden sonra eşit miktarda su ile alı­nır.
3. 12 ile 250 miligram arası Smriti Sağar Rasa ya da Cahurmukha Rasa günde iki-üç kez balla birlikte alınır.
4. 3-5 gram Sarasvvata Churna günde iki kez süt ile birlikte alınır.
5. 125 ile 250 miligram arası Manasmitra Vataka günde iki kez süt ya da su ile alı­nır
6. Beş mililitre Ksheerbala Tail günde üç kez sütle alınır.
7. Dhanvantari Tail ya da Asanvilvadi Tail çok fazla terlemeye ve böylece toksinle­rin vücuttan atılmasına yol açtığı için önerilir.
8. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini içe­ren kuvvet ilaçları endişe hali için önerilir: Chayavanprash, Brahmi rasayana, Asvagandhavaleha ya da Shatavari Leha. Semptomlarınıza bağlı olarak bu ilaçlar­dan herhangi birinden on gram günde bir kez sütle birlikte kullanılması önerilir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here