Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci 100 günlük planı açıkladı

0

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci 100 günlük planı açıkladı. Sayın Erdoğan yaptığı açıklamalarda  ;

Sağlık Bakanlığımız ile anne ölüm oranının düşürülmesi sağlandı. Sağlık market uygulamasını hayata geçirdik. Devlet hastanesi, üniversitede mahalle caddedeki marketten malzemeleri almayacağız. Her şey sağlık markette… Bakanımızda burada yanlışı yapanların canını yakarız. Şahit olduğum için özellikle bu adımı attık. Önemli bir hastane… Hasta şunu söyledi; Cumhurbaşkanım şunu görüyor musun büyük bir marketin torbası, bunun içinde saf malzemeleri var hastane halletmedi. Oğlumu gönderdim aldım… Ya bize bu yakışır mı? Biz sağlıkta tarihte görülmemiş mücadele verdik. Nereden nereye geldik… Denizleri geçip derede boğuluyoruz.

* Evde sağlık hizmeti… Ülkemizin tarihinde var mı? Hasta sayısını yüzde 20 artışla 1,2 milyona ulaştırdık. Türkiye’yi sağlık turizmde marka yapacak sağlık turizmi anonim şirketini kurduk. Obezite ile mücadele ile 30 mücadele alanı açıyoruz.

SB-01 Bağımlılık ile etkin mücadele amacıyla sigara bırakma polikliniği sayısının 473’ten 485’e çıkarılması ve davranışsal bağımlılıklara yönelik farkındalık faaliyetleri kapsamında 500 bin öğrenci ve 100.000 aileye ulaşılması.
SB-02 “İZCİ” Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi’nin uygulamaya konulması ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda toplumsal farkındalığın artırılması.
SB-03 Koruyucu ağız-diş sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında 1 milyon öğrenciye diş macunu-fırçası seti dağıtılması ve flor vernik uygulanması.
SB-04 Sağlıklı beslenme kültürünün yaygınlaştırılması için okullarda kantin logosu uygulamasının başlatılması ve bu kapsamda ilgili paydaşlarla işbirliğine gidilmesi. SB-05 Antibiyotiğin gereksiz kullanımına yönelik farkındalığın artırılması ve eşdeğer ilaç ve milli tıbbi cihaz kullanımının teşviki amacıyla kamuoyunun bilinçlendirilmesi.
SB-06 Dijital Oyun Bağımlılığı Çalıştayı’nın düzenlenmesi.
SB-07 Bağımlılık tedavisi sunan 2 adet ayakta tedavi merkezi, 1 adet rehabilitasyon merkezi (BAHAR Kliniği) ve 1 adet anne-bebek ünitesi açılması.
SB-08 Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanında klinik araştırma sayısının arttırılması amacıyla 10 adet yeni klinik çalışma başlatılması ve kamu sağlık tesisleri bünyesinde yeni 10 ünite yetkilendirilmesinin yapılması.
SB-09 Uluslararası hastalara sağlık hizmeti veren çağrı merkezinin mevcut kapasitesinin %100 artırılarak 20.000 çağrıya yükseltilmesi.
SB-10 Hastaya en yakın tetkik yerinin tespiti için, ruhsatlandırılan 1058 adet tıbbi laboratuvarda yapılan testlerin “Bu test nerede yapılıyor?” sistemiyle kayıt altına alınması.
SB-11 Obezite ile mücadele için 30 adet Obezite Merkezinin açılması.
SB-12 10 ilde sağlık yöneticilerine yönelik kurumsal davranış ve sağlık iletişimi eğitimi verilmesi.
SB-13 Bilkent Şehir Hastanesi bünyesinde ileri rehabilitasyon hizmeti sunan  300 yataklı FTR hastanesinin açılması.
SB-14 Ankara ve İstanbul’da 2 adet multidisipliner tedavi ve referans merkezinin kurulması.
SB-15 Evde Sağlık Hizmetlerinde ulaşılan hasta sayısının 100.000 artırılarak 1.300.000’e çıkartılması.
SB-16 Palyatif Bakım Hizmetleri kapsamındaki yatak sayısının 4500’den 4600’e çıkartılması. SB-17 Anne Dostu Hastane sayısının 43’ten 50’ye çıkartılması SB-18 1 adet kalp merkezi açılması
SB-19 Erişkin yoğun bakım yatak sayısının 200 artırılarak 11.145 yatağa çıkarılması.
SB-20 Yapımı devam eden 9 adet hastane, 1 adet ağız ve diş sağlığı merkezinin hizmete açılması.
SB-21 Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan randevularda halihazırda %25 olan devamsızlığın en az %5 oranında azaltılması.
SB-22 Engelli vatandaşlarımızın, engelli raporu vermeye yetkili hastanelerden alacakları engellilik durumunu gösterir raporlarının elektronik ortama taşınması (e-Engelli Raporu)
SB-23 Hekimlerin kendi aralarında vaka paylaşımı yapabilmesini sağlayacak EKİM (Entegre Kurumsal İşlem Merkezi) Portal Bileşeni oluşturulması.
SB-24 Bakanlığımızın sağlık tesislerinde üretilen görüntü ve raporların elektronik ortamda kontrol edilmesinin sağlanması (Teletıp Projesi Görüntü ve Rapor Kalite Kontrolü)
SB-25 Teletıp Projesine gelen verilerde kayıt ve eşleşme kontrolü yapılarak, eşleşmeyen veya kaydı olmayan cihazlardan çekilen görüntülerin bedellerinin MEDULA Sisteminde faturalanmasının engellenmesi.
SB-26 e-Triaj Projesinin planlama çalışmalarının ve satınalma sürecinin tamamlanması
SB-27 Seviye 6 dijital hastane sayısının 10 adet artırılması.
SB-28 Kanser Kayıtçılığının elektronik ortama taşınması ve bu alanda  ICD-O standardının kullanılması.
SB-29 Afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetinde görev alan 9443 UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) personelinin ve ekipmanlarının uluslararası akreditasyonunun sağlanması, hizmetin sunumunda kullanılacak donanımların nitelik ve niceliğinin artırılması.
SB-30 800 adet kara ambulans alımının ve dağıtımının tamamlanması
SB-31 Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda personel ve ekipman güvenliğinin sağlanması ve verimliliğin artırılması amacıyla araç ön kabin kamera sistemi, hasta bilekliği ve tablet kullanımının hayata geçirilmesi.
SB-32 İlkyardımcı sayısının 40 bin, OED (otomatik eksternal defibrilator) kullanım yetki belgesi sahibi kişi sayısının 180 kişi artırılması.
SB-33 Sağlık hizmetlerinde Mükemmeliyet Merkezlerine yönelik mevzuat ve alt yapı çalışmalarının tamamlanması
SB-34 İlaç, aşı ve tıbbi cihazlarda yerelleşme/ yerlileşme/millileşme çalışmalarına devam edilmesi ve 50 ilacın daha yerelleşme kapsamına alınması.
SB-35 Türkiye – Sudan Ortak Hastane İşletim Sürecinin Yenilenmesi
SB-36 Ürün Takip Sistemi’nde kayıtlı tıbbi cihazların %30’unun tekil takibinin sağlanması.
SB-37 e-Devlette Kamudan Vatandaşa, Özel Sektöre, Kamuya(G2C,G2B,G2G) sunulacak hizmetlerin gerçekleşme oranı ortalamasının %98’e yükseltilmesi.
SB-38 65 ilde 321 sağlık tesisinin açılışının yapılması, 35 ilde 91 tesisin temelinin atılmasıSANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
STB-01 Bilişim sektöründe yerli üretimi, kaliteli ve güvenli ürün temini ve teknolojik gelişimi teşvik edecek Kamu Bilişim Firmaları Yetkilendirme Sisteminin kurulması ve kamu bilişim alımlarının düzenlenmesi
STB-02 Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksinin yayımlanması
STB-03 Yerlileştirme Ürün Programının hayata geçirilmesi, ar-ge, ür-ge ve yatırım teşvik uygulamaları programı çerçevesinde bütüncül şekilde tanımlanması
STB-04 Ar-Ge Merkezleri sayısının %10 artırılarak 1.100’e, Tasarım Merkezleri sayısının %10 artırılarak 300’e ulaştırılması
STB-05 Bakanlığımız kredisi ile desteklenen Giresun 2, Dökümcüler/Ankara, Bayburt, Çerkeş/Çankırı, Osmancık/Çorum olmak üzere 5 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesinin altyapısının tamamlanarak yatırımcının hizmetine sunulması
STB-06 Bakanlığımız kredisi ile desteklenen Karaman, Modern/Rize, Pazar Modern/Rize, Şemdinli/Hakkari 4 adet Sanayi Sitesi (SS) projesinin tamamlanması
STB-07 Gaziantep’te sürdürülebilir enerji yönetimi modellerine örnek teşkil edebilecek Gaziantep 1 MW kapasiteli Biyogaz Tesisinin hizmete alınması
STB-08 GAP bölgesinde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi kapsamında 10 adet tarımsal, 18 adet endüstriyel işletmede kaynak verimliliği analizi yapılması
STB-09 Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi’nin tamamlanması
STB-10 Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi kapsamında iki adet üst çatı örtüsünün tamamlanması
STB-11 Bakanlığımız piyasa gözetim faaliyetleri ile iş süreçlerini kapsayan web ve mobil uygulamalarının tamamlanması; dijital ortamda sunulmasına ihtiyaç duyulabilecek hizmetler için analiz çalışmalarının yapılması
STB-12 Beş yıllık dönemi kapsayan Türkiye’nin Fikri Mülkiyet Stratejisinin hazırlanması
STB-13 Sınai mülkiyet haklarıyla ilgili değerleme ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek üzere kurulan Türk Sınai Mülkiyet Değerleme Şirketinin faaliyete geçirilmesi
STB-14 Ülkemizin coğrafi işaret envanterinin dijital ortama aktarılması
STB-15 Yurda Dönüş Seferberliği kapsamında Uluslararası Lider Araştırmacı Programı ilk çağrısının açılması, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması
STB-16 Ulusal ve Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında derece alan veya Yükseköğretim Kurumları Sınavında ilk 25.000’de yer alan başarılı öğrencilerin kariyer planı oluşturma dönemlerinde yardımcı olmak üzere TÜBİTAK Lisans Bursiyerleri Mentörlük Sisteminin hayata geçirilmesi
STB-17 Yüksek katma değer potansiyeli olan öncül araştırma projelerinin desteklenmesine yönelik Öncül Araştırmalar Destek Programının oluşturulması
STB-18 Milli Yer İstasyonu Geliştirme (MİYEG) Projesi kapsamında Anten ve Hareket Sistemi Fabrika Kabul testlerinin tamamlanması
STB-19 “Tech – InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji – Erken Aşama Yatırım Fonu” kapsamında kurulacak fonlara katılan kuruluşlar ile proje destek sözleşmelerinin imzalanması
STB-20 İthalat bağımlılığının giderilmesi ve cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacak yüksek teknolojili ürünlerin yerli olarak geliştirilmesi amacıyla Sanayi Yenilik Ağları Mekanizması (SAYEM) desteği verilmesi
STB-21 Biyokütle ve kömür karışımlarından sıvı yakıt üretimi (TRİJEN) Projesi pilot tesisinin entegre olarak çalıştırılması ve öncü tesis açılışının yapılması
STB-22 E5000 Tip Elektrikli Anahat Lokomotifi Geliştirilmesi Projesi kapsamında lokomotif görsel tasarımı ile çekiş sistemi, tren kontrol ve yönetim sistemi konsept tasarımlarının tamamlanması

STB-23 Elektrik Enerjisi Santralleri için yerli elektromekanik ekipman tasarım, üretim ve devreye alma kabiliyeti kazanılmasını sağlayacak Keban HES Kontrol Sistemleri Geliştirilmesi Projesi kapsamında Keban HES SCADA sistemi ve hız regülatörü sistemlerinin üretimlerinin tamamlanması
STB-24 Fotovoltaik Temelli Güneş Enerjisi Santral Teknolojilerinin Geliştirilmesi-MİLGES projesi kapsamında 10 MW fotovoltaik panel üretiminin yapılması, santral kurulumu hazırlıklarının tamamlanması
STB-25 “Canlı Bomba ve Kaçak Eşya Tespiti için Terahertz Görüntüleme” cihazı geliştirilmesi, 4 adet THz görüntüleme sisteminin devreye alınarak kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve 4 farklı gümrük sınır kapısına kurulması
STB-26 Hassas Frekans ve Kod Seçici Elektromanyetik Kirlilik Ölçüm Sisteminin kurulumu ve GSM, UMTS (3G), LTE (4G) baz istasyonları ölçümlerindeki en gelişmiş ve en doğru kirlilik ölçüm yönteminin Türkiye’ye kazandırılması
STB-27 Avrupa Araştırma Alanı Türkiye Ulusal Yol Haritasının tamamlanması
STB-28 Prof. Dr. Fuat SEZGİN anısına İslâm Bilim Tarihi konusunda 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı kapsamında çağrıya çıkılması
STB-29 Yüksek Hızlı Rüzgar Tüneli Projesinin Mutabakat Zabtının TAİ ile imzalanması ve ihale sürecinin tamamlanması
STB-30 Türkiye Açık Kaynak Platformu kurularak, açık kaynak kodlu yazılım ekosisteminin güçlendirilmesi; yazılımcı sayısının artırılması
STB-31 Dışişleri Bakanlığına özel kripto algoritması geliştirilmesi, bu algoritmayı içeren IP Kripto cihazları tasarlanması, üretilmesi, test edilmesi ve Bakanlığa teslim edilmesi
STB-32 F-35 Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Uyumlu G- Hassas Güdümlü Akıllı Füzenin (SOM J) prototip üretimleri, sistem seviyesi yer testleri ve laboratuvar ortamı doğrulama çalışmalarının yapılması
STB-33 Türk-İslam medeniyeti havzasında üretilmiş eserlerin bilim dünyasına, günümüz ve gelecek kuşaklara kazandırılmasıamacıyla Türk-İslâm Bilim ve Kültür Mirası Projesi kapsamında 5 eserin daha yayımlanması
STB-34 Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ’lere yaklaşık 274 milyon TL destek sağlanması
STB-35 Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İşletmelerin ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesinin başlatılması
STB-36 6 Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Mardin ilinde Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi, Ankara Bozankaya Elektrikli Otobüs ve Metro Araçları Fabrikası açılışlarının; 4 Sanayi Sitesi temel atılması, Yedinci Türk Patent Ödülleri Törenlerinin; 6 ilde 10 projenin tanıtımının gerçekleştirilmesi, 4 KOSGEB İl Müdürlüğü hizmet binasının açılışı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here