Cumhurbaşkanından sendikaların denetlenmesi ile ilgili DDK’ya tam yetki

0

5 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine (CBK) göre doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olan DDK’nin, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı ve ilgili kuruluşları, meslek örgütlerini ve işçi ve işveren örgütlerini, dernekleri ve vakıfları denetleyebilecek.

Kararnameye göre DDK SENDİKA meslek örgütü, vakıf ve derneklerde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek.

Devlet Denetleme Kurulu ayrıca cumhurbaşkanı tarafından verilecek “diğer işleri” yapmakla yükümlü olacak Kurul denetleyeceği kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi (gizli veya açık) hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın isteyebilecek.

Denetlenen kuruluş bu bilgi ve belgeleri istenen yere getirmekle yükümlü olacak.

Kurul, Kararnamenin 6. maddesine göre, denetleme sırasında sendikadaki her kademe ve rütbedeki görevli için görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayabilecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here