Danıştay’dan Memura Saatlik İzin Kararı

0

Danıştay memurları yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Memurların gün içerisinde kullandıkları saatlik izinlerin toplanarak 8 saati bulması halinde 1 günlük yıllık izinden düşülemeyeceğine karar verdi.anıştay memurları yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Memurların gün içerisinde kullandıkları saatlik izinlerin toplanarak 8 saati bulması halinde 1 günlük yıllık izinden düşülemeyeceğine karar verdi.
Kararın detayları;
*Kurumun Yönergesi Saatlik İzni Yıllık İzin Sayıyor*
Türkiye İstatistik Kurumu İzin Yönergesinde, “Zorunlu hallerde kadrolu ve geçici personele idari izin verilebilir. İdari izinlerin toplamı sekiz saati bulması halinde bir gün olarak yıllık izinden düşülür.” şeklinde getirilen düzenlemeye karşı açılan iptal davasında emsal karar çıktı.
*Kanunda Böyle Bir Hüküm Yok*
Danıştay, memurlara ve geçici personele tanınan hak olmayan saatlik (idari) iznin, toplanarak yıllık izinden düşülmesine imkan tanıyan bir düzenlemenin bulunmadığı gerekçesi ile 25.02.2014 tarihli ve 295 sayılı olur ile yürürlüğe giren Türkiye İstatistik Kurumu İzin Yönergesinin 26. Maddesinin “ idari izinlerin sekiz saati bulması halinde bir gün olarak yıllık izinden düşülür” şeklindeki ikinci cümlenin İPTALİNE karar verdi.
Kararda “izin kullanılabilecek hallerin Kanunda ve Bakanlar Kurulu Kararında belirtilmiş olduğu, saatlik izin düzenlemesinin sadece süt izni kullanımında söz konusu olduğu, hangi izinlerden düşülebileceğinin açıkça belirtilmiş olduğu, memurlara ve geçici personele tanınan bir hak olmayan saatlik (idari) iznin, toplanarak yıllık izinden düşülmesine imkan tanıyan bir düzenlemenin bulunmadığını” ifade etti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here