Depresyon

0
depresyon nedir

“Toplumda ruh sağlığı sorunu olarak bilinse de bunun çok yanlış olduğunu; ruhun ne eksildiğini ne arttığını ne iyileşip ne de bozulduğunu (hastalandığını) söylemek son derece hatalıdır. Bu durum “ruh” hakkında bilgi sahibi olunmamasıyla açıklanabilir”

Depresyon, insan psikolojisinin sağlıksız hale gelip en az iki hafta kadar devam etmesi durumudur ve maalesef toplum içinde sık sık karşılaştığımız bir durumdur. Depresyon kişinin sağlıksız ve gerçek dışı düşüncelerine bağlı gelişen olumsuz duygularının normal dışı davranışlara dönüşmesi halidir. Major hale gelmediği müddetçe ilaç desteği olmadan da tedavi edilebilinir. Depresyon her yaşta ve her kişide karakterine, mizacına ve kişiliğine bağlı olarak farklı şekilde gelişim gösterir. Yani her insan depresyonu farklı şekillerde yaşar. Kimi insanlar depresyon durumunda içe kapanırken kimisi kendisini eğlenceye verebiliyor. Bazıları saldırganlaşırken bazıları korkak olabiliyor. Yine kimisi şüpheci ve güvensizlik yaşarken kimisi de hayatını başkalarına (insan veya hayvan) adayıp kendine hiç zaman ayırmayabiliyor.

DEPRESYON İLE İLGİLİ YANLIŞ BİLDİKLERİMİZ

Ψ Depresyon ruhsal bir hastalıktır. – Aslında ruh hastalanmaz. Olan durum kişiliğimizin sağlıksız hale gelerek düşünce duygu ve davranışlarımızdaki sağlıksızlığıdır. Bu durum psikolojimizle yani EGO durumlarımızla bağlıdır.

Ψ Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. – Depresyonun cinsiyetle hiç bir ilişkisi olmayıp kişilik ile ilgili bir problem olduğunu hatırlatıp her iki cinsiyetin de kişiliklerini sağlıklı durumunu koruması üzerinde çalışmalarını temenni ediyorum.

Ψ Her insan depresyonu aynı şekilde yaşar. Enerjisi düşer ve hayata küser. – Maalesef bu böyle değil. Depresyondayken her bir kişi kendi kişiliğinin sağlıksız halini sergiler. Dolayısı ile herkes aynı şekilde düşünmez ve aynı şekilde davranmaz.

Ψ Depresyon tıbbi bir hastalıktır ve ilaç gerektirir. – Hayır efendim! Depresyon psikolojik bir durumdur ve major hale gelmediği müddetçe ilaç takviyesi olmadan da normal hale gelebilir.

DEPRESYON BELİRTİLERİ

Daha önce de belittiğim gibi her insan depresyonu farklı yaşamaktadır.

Kimileri umutsuz, karamsar, moralsiz, kederli, şüpheci, hayata ve herkese küsmüş, tahammülsüzlük, sorumsuzluk, inamsızlık, yoğun isteksizlik, dalgınlık, unutkanlık, evden çıkmama ve içe kapanmış davranışlar, hayatta kalma fonksiyonunu sürdürme dışında bir eylemde bulunmak istememek, yok gibi yaşamak, kendine öfke duymak kendini yargılamak şeklinde yaşamaktadırlar.

Kimileri, dediğim dedik durumunu her konuda sürekli sürdürme, muhataplarının farklılıklarını saçma, kötü, cahilce, ahlaksızca, yozlaşmış şeklinde hor görme, eleştirilmesi sorgulanması durumunda aşırı öfke ve suçlama davranışı gösterme, insanlara karşı nefret duyma, paranoyaklık, olayları çarpıtmak, duygularını bastırmak, muhataplarını cezalandırmak, her olayda gerilim oluşturmak, kendisini çeşitli şekillerde cezalandırmak şeklinde yaşamaktadırlar.

Kimileri, aşırı bencil davranışlar sergileyerek, etrafında terör estirerek, zorbaca, baskıcı davranışlarda bulunarak, her şeyi ve herkesi tehdit olarak algılayarak, istediği şeyin hemen olmasında ısrarcı olarak, muhatablarıyla küçümseyici, aşağlayıcı şekilde ilişki kurarak, herkese meydan okuyarak sağlıksız davranışlar sergileyerek psikopatça intikam peşinde koşma davranışları sergilerler.

Kimileri, her şeye tepkide bulunur, sitemkar ve şikayetçi davranışlar sergiler, histerik davranışlar gösterir, sahiplendikleri insanların hayatlarının her anına müdahil olmak isterler, aşırı kıskançlık gösterir, muhataplarının da acı çekmeleri için uğraşırlar, çoğu ölümle sonuçlanmayan intihar girişimlerinde bulunurlar.

Kimileri, hırsla istediğine elde etmek için her türlü şeye yapmak için çabalar, muhataplarını kullanır ve üzerlerinden geçerek umursamaz davranışlar sergilerler. Sık sık yalan konuşur, muhataplarına kendilerini olmak isdedikleri kişi gibi göstererek hem kendilerini hem de muhataplarını kandırırlar. Küçümseyici, kibirli, aşağlayıcı bir tutum sergilerler.

Kimisi, karamsarlık, üzüntü, yoğun bir keder, koca bir boşluk hisseder. Her şeyin önemsiz olduğuna inanır, etrafındaki herkese ve her şeye yabancılaşır, karamsar müzikler dinler, karanlıkta oturur, kötü alışkanlıklar edinir, koyu renleri seçer, her şeylerini kaybettikleri hissine kapılırlar.

Kimileri, kendini dünyadan soyutlarlar, muhataplarını düşüncesiz, mantıksız, adaletsiz, psikopat olarak görürler. Herkesi küçümser, dışlar ve eleştirirler. Az insan, az risk, az ihtiyaç ve az mücadele şeklinde kendi kabuğuna çekilirler. İnsanları geri zekalı olarak görürler. Agresif, kibirli, küçümseyici, sözel saldırılarda bulunan davranışlar sergilerler.

Kimileri, endişeler ve şüpheler açısından had sahfada olur. Uydurdukları kötü senaryolar ile hayali düşmanlar ile savaşmaktan uykusuz geceler geçirmektedirler. Aşırı temkinli ve tedbirlidirler. Ne tam içe kapanır ne de tam dışa açılırlar iki kutup arasında gel git yaşarlar. İnanmak istediklerini söyler fakat inanmazlar. Asi davranışlar sergiler önce karar verip sonra vazgeçerler. Paranoyak düşüncelere meyilli olur, inatlaşmakta ısrar ederler. Bencilleşip hırçınlaşırlar, sürekli kaygı yaşarlar.

Kimileri ise aşırı zevk düşkünü, sorumsuz, aşırı benmerkezci, umursamaz, yerinde duramayan, dikkatini hiçbir şeye vermeyen hale gelirler. Düşünce ve duyguları aşırı uçlarda seyreder ve devamlı değişir. Problemi çözmek yerine ondan kaçarak kendilerini hareket, eylem, heyecan ve eğlenceye verirler. Akıllarına geleni söyleyerek incitici ve kırıcı olurlar. Şımarık, duyarsız, merhametsiz ve kibirli davranırlar. Muhataplarının üzülmelerine karşı oldukça duyarsız olurlar.

DEPRESYON TEDAVİSİ

Depresyon yukarıda da görüldüğü gibi her kişilik ve mizaçta farklı şekillerde meydana gelmektedir. Dolayısıyla tedavi de kişiye ve o kişinin mizaç, kişilik ve karakterine yazmış olduğu hikayelere özel gelişim gösterecektir. Depresyonun tedavisinde psikolojik danışmanlara, klinik psikologlara ve psikiyatristlere başvurulmalıdır. Kişi ağır depreyon yaşamıyor ise ilaçsız kişiye özel terapi ile tedavi yapılır.

Eğer depresyon başlangıç seviyesindeyse ve kişi bunun farkındaysa kendi çabaları ile de depresyondan çıkabilir. Kişiliğine bağlı olarak kimi insanlar etrafındaki insanlarla konuşarak her şeyini anlatarak, kimi arkadaşları zoruyla da olsa dışarıya çıkıp insanlara karışarak, kimisi üzerinde veya odasında değişiklikler yaparak, kimisi oyun oynayarak, kimisi muhataplarının farklı olabileceklerinin ve kendilerinin farkında (öz farkındalık geliştirerek) olarak, kimileri spor yaparak, kimileri alkol, uyuşturucu maddelerden uzaklaşarak, kimileri irrasyonel düşüncelerden arınarak, kimileri de tatil yaparak depresyon durumundan yani sağlıksız kişilik durumundan sağlıklı kişilik durumuna geçebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here