Diş Hekimi ve Diş Teknisyenine Hapis Cezası

0
Diş Hekimine hapis cezası

Dişhekiminin muayenehanesinde hastaya diş teknisyeninin müdahalede bulunduğu için Bursa 19.Asliye Ceza Mahkemesinde açılan ceza davasında;

Sanık dişhekimi ile diş teknisyeni’nin hasta sağlığıyla oynadıkları, bu durum ile karşı karşıya kalan hasta sayısının belirsiz olduğu ve ortaya çıkan sonucun vahim olduğu değerlendirmeleriyle sanıkların suçları için kanunda yazan alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Bu değerlendirmelere uygun olarak;

Sanık dişhekimi; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 11. Maddesi gereğince, yetkisiz kişinin hastaya müdahalede bulunmasına izin verdiği için, olayın işleniş ve özellikleri, yarattığı sonuç itibariyle üst sınırdan 2 yıl hapis ve 100 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasına, takdiri indirimlerden sonra hapis cezasının (iki yılın altına) 1 yıl sekiz aya düşmesi ve hastanın zararlarının karşılanmış olması sebebiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,

Sanık diş teknisyeninin ise; 1219 sayılı Kanunun 41. Maddesi gereğince, diplomasız olarak diş hekimliği mesleğine ilişkin herhangi bir muayene veya müdahale yapma suçundan 4 yıl hapis ve 50 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasına, takdiri indirimden sonra 3 yıl dört ay hapis ve 820 lira para cezasıyla cezalandırılmasına,

karar verilmiştir.

Mahkeme Kararı istinaf incelemesinden de geçerek kesinleşmiştir.

Hastaya müdahale eden diş teknisyeni 3 yıl 4 ay hapis cezasını yatacak; dişhekimi ise beş yıl içinde kasıtlı bir suç işlerse verilen ceza açıklanarak uygulanacaktır.

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları, İl Sağlık Müdürlükleriyle birlikte, halkın sağlığını tehdit eden bu olayların bütünüyle ortadan kaldırılabilmesi için yoğun çaba göstermeyi sürdürecektir.

Türk Dişhekimleri Birliği

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here