Dr Kacıroğlu ; Sağlıklı bir gelecek için hekimler ve milletimiz el ele

0

21-22 Nisan 2018 tarihlerinde seçimli genel kurulumuzun yapılması kararı alındı. Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28-29 Nisan 2018 günü tamamlanacak olan seçimli genel kurulumuzda yeni yönetim belirlenmiş olacak.  Erzurum Kars Gümüşhane Bayburt Ardahan Iğdır Tabip Odası’nın yönetimine yol arkadaşlarımla beraber talip olduk.

Meslek Odaları, Ahi teşkilatlarının devamı sayılabilir. Yani köklü Türk İslam Medeniyetinin günümüze yansımasıdır. Ancak ne yazık ki, bu hüviyete sahip olması gereken meslek odaları, özellikle vatanını milletini seven ve devletine hizmet etmeyi kendisine vazife bilen
meslek erbaplarının üye olmaktan ve yönetim kademelerinde yer almaktan geri durması nedeniyle asli hüviyetine yakışır bir duruş sergilemiyorlar.

Bu durum, hekimlerin meslek örgütleri olan Tabip Odalarında ve üst çatı olan Türk Tabipler Birliğinde de maalesef mevcut. Özellikle uzun yıllardan beri, gerek yapmış olduğu açıklamalarla, gerekse icraatlarıyla hekimleri temsil etmediğini düşündüğümüz Türk Tabipler Birliği yönetiminin asli hüviyetine geri dönebilmesi için, vatanperver hekimlerin Tabip Odalarında çok daha aktif bir şekilde yer almasının ve yönetim kademelerinde bulunmasının elzem olduğunu müşahede ediyoruz.

Geçen dönemde yönetim kurulu üyesi olarak vazifeli olduğum Erzurum Tabip Odası yerinde ve zamanında açıklamaları ile her zaman devletinin yanında milletinin hizmetinde olduğunu göstermiştir. 15 Temmuz mel’un kalkışmasına karşı yapılan ilk sivil toplum açıklamasının Erzurum Tabip Odası’na ait olması, milletimizin geleceğini devletimizin bekasını ilgilendiren her hadisede devletinin yanında yer alması Erzurumda vazife yapan hekim olarak bizim için gurur kaynağıdır. Geçen dönem yönetimi olarak hep “Devletimizin yanındayız!” düsturunu
kendimize rehber edindik. Bu duruşu ve tavrı yeni ekibimizle de sürdüreceğimizi beyan ediyoruz.

Aynı zamanda hekimlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak, hekimlerle toplumun arasında bir köprü vazifesini üstlenecek, diğer meslek örgütleriyle de temaslarını kuvvetlendirecek ve bilvesile toplum sağlığına katkı sunacak bir yönetim anlayışıyla vazifeye talip olduğumuzu da beyan ediyoruz.

Yapılacak olan Erzurum Kars Gümüşhane Bayburt Ardahan Iğdır Tabip Odası seçiminin başta odamıza bağlı illerde vazife yapan hekimlerimiz olmak üzere memleketimiz ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

Sağlıklı bir gelecekte hekimlerle ve millet el ele diyor teşekkür ediyoruz.

Dr. Fatih Kacıroğlu

Erzurum Kars Gümüşhane Bayburt Ardahan Iğdır Tabip Odası Aday Listesi

YÖNETİM KURULU

1.      Dr. Fatih Kacıroğlu (Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi Başhekim Yard.)

2.      Prof. Dr. Zeynep Çakır (A.Ü. Tıp Fakültesi Acil Tıp ABD Başkanı)

3.      Yard.Doç. Dr. Mustafa Ceylan (A.Ü. Tıp Fakültesi Nöroloji ABD Başkanı)

4.      Yard.Doç. Dr. Özgür Çelebi (İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı)

5.      Uz.Dr. Murat Gülşen (Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi)

6.      Yard.Doç. Dr. İbrahim Selçuk Esin (A.Ü. Tıp Fakültesi Çocuk ve
Ergen Ruh Sağlığı ABD)

7.      Dr. Fatih Aras (Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz)

BÜYÜK KONGRE DELEGESİ

1.      Uz.Dr. Berrin Kadıoğlu (Nenehatun Kadın hastalıkları ve Doğum
Hastanesi Başhekimi)

2.      Doç. Dr. Onur Burak Dursun (A.Ü. Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen
Ruh Sağlığı ABD Başkanı)

3.      Yard.Doç. Dr. Abdülkerim Olğun (A.Ü. Tıp Fakültesi Plastik ve
Rekonstrüktif Cerrahi ABD)

4.      Prof. Dr. İsmail Malkoç (A.Ü. Tıp Fakültesi Anatomi ABD)

5.      Doç. Dr. Talip Şener (A.Ü. Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD)

6.      Uz. Dr. Demet Say Kömeç (Özel Buhara Hastanesi)

7.      Dr. Furkan Soner Taş (Çat Devlet Hastanesi)

DENETLEME KURULU

1.      Doç. Dr. Konca Altunkaynak  (Bölge Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Biyokimya)

2.      Dr. Üsame Ömer Demir (İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık
Hizmetleri Başkan Yard.)

3.      Dr. Murat Maksut Çalbay (112 Başhekimi)

ONUR KURULU

1.      Prof. Dr. Ahmet. Nezih KÖK (A.Ü. Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD Başkanı)

2.      Prof. Dr. Orhan Ateş  (Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz
ABD)

3.      Dr. Gürsel Bedir  (İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri
Başkanı)

4.      Doç. Dr. Celal Çerçi (Özel Buhara Hastanesi)

5.      Dr. Mehmet Meral (Aile Hekimi)

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here