Fetişizm Nedir

0
Fetişizm Nedir, Fetişizm ve Cinsellik

Kişinin cinsel ilgisinin belirli bir beden bölgesine veya bir eşyaya yöneldiği durumdur. “Fetiche” kelimesi, “büyüleyici” anlamına gelen “fetico”‘dan alınmadır. Daha çok erkeklerde rastlayan fetişizmin nesneleri çorap, kilot, eldiven, saç, el, bacak, parfüm veya ayakkabı olabilir.

Bunların cinsel hoşlanımı ve tatmin olmak için kullanılışları öpme, okşama, koklama veya onlarla mastürbas­yon yapmak şeklinde olabilir. En sık kullanılan kadın kilotu ve diğer iç çamaşırlarıdır.

Bu konuda bana kendi isteği ile gelmiş genç ve yakı­şıklı bir delikanlıyı anımsarım. Bulunduğu ilçede geceleri yollarda dolaşarak, yıkanıp kuruması için asılmış kadın iç çamaşırı arıyordu. Aynı iç çamaşırını yeni olarak satın al­mak ise doyum vermiyordu. Daha sonra çaldığı, bu kullanılmış iç çamaşırlarıyla mastürbasyon yapıyordu.

Bu gibi kişilerde gülünç olma ve alay edilme korku­su çok yoğundur. Hatta birçok zaman kendilerini iktidar­sız ve güçsüz zannederek karşı cinsle cinsel ilişkiden kaçınabilirler. Bu gibi cinsel davranış sorunlarının altında genellikle çocukluk çağından kalma kastrasyon (hadımlaştırılma, penisin kesilmesi) kompleksi yatar. Tabii ki kastrasyon kompleksinin altında da hatalı anne-baba davranışları bulunur.

Daha önceki bölümlerde değinildiği gibi, aslında kastrasyon kompleksi erkeklerdeki en yaygın kompleklerden biridir. Ancak bu kompleksin ağırlığı kişilerde farklı düzeylerdedir. Ilımlı düzeyde kastrasyon kompleksine sa­hip olan bir erkek, sadece erotik kilotlardan veya kadın parfümlerinden uyanlarak cinsel ilişkiye geçer ve normal sınırlarda bir fetişizmi yaşar.
Günümüzde erotik kadın iç çamaşırlarının ilgi gör­mesi de sanırım bu yaygın ılımlı kastrasyon kompleksi ne­deniyledir. Ayrıca fetişizmin çoğunlukla erkeklerde görül­mesi de, erkeklerin egemen sınıf olmasına ve egemen olmaya-özellikle ve İsrarla- koşullandırılırken yapılan hatalı uygulamalara bağlıdır. Daha önceki bölümlerde değinildi­ği gibi sünnet olayı ve penis ile ilgili korkutmalar yetişkin yaşamında çok çeşitli cinsel sorunlara yol açabiliyor. işte bu sorunlardan biri de fetişizmdir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here