Herkesin Asli Görevinde Çalıştırılması Kararını Destekliyoruz

0

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Rahmi Kılıç’ın yayınladığı genelgeyi değerlendirerek olumlu bir karar olduğunu söyledi. Genelgenin, sağlık çalışanları tarafından da memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Necip Taşkın, sağlık personeline ihtiyaç varken idareler de ve çeşitli yerler de adeta dinlendirilen sağlık personelinin hantallaştığını ve asli görevinden soğuduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi.
“Bugüne kadar yaptığımız açıklamalar da sağlık personelinin asli görevlerinde çalıştırılmasını defaten söylemiş ve ilgililerin dikkatini çekmiştik. Sağlık personelinin çeşitli idari birimler de çalıştırılması son derece yanlıştır. Eksik personel ile çalışan birimler de iş yükü mevcut çalışanların üzerine kalıyor ve aşırı derece de yıpranmalarına neden oluyordu.

Sağlık personelinin görev tanımı yönetmelikler de belirlenmiştir. Hemşire, ebe, acil tıp teknisyeni ve toplum sağlığı sağlık memurlarının görev yetki ve alanları göz önüne alınarak görev ve unvanlarına uygun alanlar da çalıştırılmaları gerekir. Ancak çeşitli nedenlerle sağlık çalışanlarının bakım hizmetleri dışındaki alanlar da çalıştırılması nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksamasına ve iş gücü kaybına neden olunmaktaydı.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Rahmi Kılıç tarafından yayınlanan genelge de sağlık çalışanlarının, sağlık hizmetleri dışında çalıştırılmaları, görev ve yetkileri dışında görev almaları mevcut mevzuata aykırı olduğu belirtilerek, buna son verilmesi istenmiştir. Bu genelgeye uyulursa birimler de biraz olsun rahatlama sağlanacak ve iş yükü hafifleyecektir. Herkes kendi işini yaparsa verim artar, sağlık çalışanları da iş yükü bakımından rahatlar, daha az yorulur. Bu nedenle yayınlanan genelgeyi olumlu buluyor ve destekliyoruz.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here