Hipopotasemi / Hipokalemi Nedir

0
kan testinden kanser tanısı

Normal bir erişkinde total vücut potasyumu (K) 30 mEq/kg ka­dardır. Bunun ancak %2’si hücre dışında bulunur. Serum potasyum düzeyi total vücut potasyumunun genel bir göstergesidir. Serum potasyumu normalde 3.5-5 mEq/L’dir. Serum potasyumunun 3.5 mEq/L ‘nin altında olmasına hipopotasemi denir.
Hipopotasemi nedenleri arasında; yetersiz alım, toprak yeme, kusma, ishal, nazogastrik, drenaj, fistüller, kolostomi gibi gastroin-testinal nedenler, diüretik kullanımı, pirimer hiperaldesteronizm, Cushing sendromu, metabolik alkaloz, tubuler bozukluklar nede­niyle böbrek yolu ile kayıplar, insülin verilmesi, alkaloz gibi neden­lerle potasyumun hücre içine göçü hipopotasemiye yol açar.

Hastanın Değerlendirilmesi

Halsizlik, diüretik kullanımı, son dönemde geçirilen kusma, di-yare, gastrointestinal hastalık hikayesi araştırılır. Fizik muayene bulguları değerlendirilir.

Belirti ve Bulgular

Dijital toksisitesine duyarlılık, ventriküler iritabilite, anormal EKG (T düzleşmesi, U belirmesi, ST segment çökmesi) gibi kardiyak bulgular, İskelet sisteminde kas zayıflığı, kramplar, tetani, paralizi, gastrointestinal sistemde kabızlık ve ileus gibi nöromusküler bulgu­lar, poliüri, polidipsi, renal akımda azalma gibi renal bulgular, kar­bonhidrat entoleransı, azalmış plazma aldesteron düzeyleri gibi en­dokrin ve metabolik bulgulardır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here