Hizmet Sektörlerine Yönelik Devlet Yardımları

0

 

Dünya ticaretini olumsuz etkileyen gelişmelere rağmen dünyada hizmet ticareti hızla artmaktadır. 1980 yılından günümüze kadar 10’ar yıllık dönemler itibarıyla hizmet ihracatı büyüme oranlarının mal ticaretinden her zaman fazla olduğu ve dünya hizmet ticaretinin mal ticaretine göre daha az dalgalanma kaydettiği görülmektedir.

Ülkemizin uluslararası ticarete konu hizmet gelirlerinin arttırılması ve hizmet sektörlerimizin uluslararası rekabet gücünün geliştirmesi amacıyla hizmet sektörlerine yönelik destek programı yürütülmektedir.

Ekonomi Bakanlığı, 2011 yılından itibaren hizmet sektörlerine yönelik olarak uygulamaya koyduğu kapsamlı destek unsurlarını içeren devlet yardımı programları ile sağlık turizmi, eğitim, bilişim, sinema/dizi- film, teknik müşavirlik, yönetim danışmanlığı, gayrimenkul, lojistik ve yayıncılık sektörlerini etkin şekilde desteklemektedir.

Döviz kazandırıcı hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar olgunluk seviyelerine göre ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç aşamada desteklerden yararlandırılmakta olup, söz konusu aşamalar aşağıda belirtilmektedir.

1- Henüz dış pazarlara açılmamış ya da uluslararasılaşma düzeyleri başlangıç seviyesinde olan şirketlerimiz, İhracata hazırlık ve kurumsal kapasite kazandırılmasına yönelik olarak “Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi” desteği ile rapor ve danışmanlık, pazara giriş belgeleri, hizmet/marka tescili desteklerinden,

2- Pazarlama ve pazarda tutundurma aşamasına yönelik olarak reklam ve tanıtım, fuar katılımı, yurt dışı birim, acente komisyon, ticaret ve alım heyeti desteklerinden yararlandırılmaktadır.

Bunun yanı sıra; destek programları, hizmet sektörlerinin özel ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenen destek unsurlarını da içermektedir. Bu çerçevede;

• Sağlık turizmi sektöründe; hasta yol, tercümanlık ve yurt içi tanıtım/eğitim destekleri;

• Film/dizi sektöründe yurt dışı pazarlama, film platosu/stüdyosu kullanım, ürün/marka/ imaj yerleştirme destekleri;

• Bilişim sektöründe oyun/uygulama geliştirme, komisyon ve pazara giriş destekleri;

• Eğitim sektöründe yurtiçi tanıtım/eğitim desteği,

• Teknik müşavirlik sektörüne proje, danışmanlık ve istihdam, mesleki sorumluluk sigortası, yazılım, yurtdışı eğitim, uluslararası mesleki yarışmalara katılım desteği, sağlanmaktadır.

3- Markalı ihracat gerçekleştirerek hizmet ihracatında yüksek katma değer yaratan kurum ve kuruluşlarımız ise “Marka ve TURQUALITY®” desteklerinden yararlandırılmaktadır.

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNE SAĞLANAN DESTEKLER

pazara giriş destekleri;

• Eğitim sektöründe yurtiçi tanıtım/eğitim desteği,

• Teknik müşavirlik sektörüne proje, danışmanlık ve istihdam, mesleki sorumluluk sigortası, yazılım, yurtdışı eğitim, uluslararası mesleki yarışmalara katılım desteği, sağlanmaktadır.

3- Markalı ihracat gerçekleştirerek hizmet ihracatında yüksek katma değer yaratan kurum ve kuruluşlarımız ise “Marka ve TURQUALITY®” desteklerinden yararlandırılmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here