İdari İzin Hakkından Faydalanmak İsteyen Kamu Personeli Ne Yapmalı ?

0

Sağlık Bakanlığı tarafından tüm kamu kurum kuruluşlarına ve 81 il valiliğine gönderilen resmi yazıya göre, “Kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere Covid 19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar halen immünsübressif tedavi alanlar metastatik ve kemoterapi, radyoterapi alan kanser hastaları kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği, kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insülüne bağlı diyabet ve komplike (Serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insülüne bağımlı olmayan diyabetes mellitus hastaların, komplike hipertansiyon (Serebrovasküler, böbrek konjestif kalp yetmezliği ) , dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronoki karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, serebrovasküler hastalık (İnme, kanama) geçiren hastalar şeklinde Bakanlığımızca belirlenmiştir.
Bakanlığımızca belirlenen hastalıklardan 01 Haziran 2020 tarihinden önceki 2 yıl içerisinde iki kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına bakanlığımız e-nabız sistemi üzerinden “idari izne esas Covid -19 hastalığı için risk grubunda olan kronoki hastalık durum belgesi “ üretilecektir.
Kamu çalışanları söz konusu belgeyi e-nabız sistemi üzerinden temin edeceklerdir.
Sistem üzerinden “idari izne esas Covid -19 hastalığı için risk grubunda olan kronoki hastalık durum belgesi “ni alamayan kişiler mevcut hastalık raporları ile kayıtlı olduğu aile hekimine müracaat edecek, durumu uygun görülenlere hastanın ibraz ettiği hastalık raporları ek yapılarak aile hekimi tarafından “Covid19 idari izin” tanısı ile durum bildirir tek hekim raporu düzenlenecektir.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here