İlaç Endüstrisi ve Yasal Mevzuat Yükümlülükleri

0

BUĞRA KONUK

Operational Effectiveness Manager

bugra.konuk@abbvie.com

Türkiye Cumhuriyeti’nde ilaç endüstrisinin sağlık çalışanlarıyla olan ilişkisini düzenleyen temel metin 3 Temmuz 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtımı Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik”’tir.22


İlgili yönetmelik, beşeri tıbbi ürünlerin tanıtım kapsamını, tanıtım
faaliyetlerinin temel ilke ve esaslarını düzenlemiş, bilimsel toplantıların, ürün tanıtım toplantılarının, tanıtım malzemelerinin, bedelsiz numunelerin bağlı olduğu koşulları detaylandırmış, hem tanıtım temsilcilerine, hem de ruhsat izin sahibi olarak ilaç firmalarına ciddi sorumluluklar yüklemiş olup sözkonusu yükümlülüklerdeki en küçük ihlali de cezai müeyyidelerle taçlandırmıştır. Sözü edilen müeyyideler ise yazılı uyarıdan, tanıtım faaliyetlerinin 3 ay ile 12 ay arasında askıya alınmasını da içeren sert ve etkisi büyük müeyyidelerdir.


Yönetmelikte yer alan hükümlerin ihlali, ruhsat / izin sahibi hakkında suç
duyurusunda bulunularak, Türk Ceza Kanunu’nun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un ve diğer mevzuatın ilgili müeyyidelerinin uygulaması sonucu doğabilecektir.23


Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ilaç
endüstrisinin iş operasyonlarını ciddi şekilde etkilemekte, şirketler iş operasyonlarını yönetmeliğin hükümlerine göre düzenlemektedirler. Bu bağlamda dijitalleşme, insana bağlı hataları engelleyecek her türlü otomasyon yatırımları şirketlerce satınalınmakta ve iş operasyonlarına entegre edilmektedir.

21 EFFPIA, https://www.efpia.eu/relationships-code/the-efpia-code/. (son Erişim Tarihi: 3.12.2019)
22 RESMİ GAZETE, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150703-2.htm (Son Erişim
Tarihi: 3.12.2019)
23 Başalp, “İlaç Endüstrisinde Etik İlkeler”, s. 103

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here