Kamu hastaneleri yabancı uyruklu hastalar ve 2019 yılı sağlık turizmi verileri

0

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Kamu hastaneleri yabancı uyruklu hastalar ve 2019 yılı sağlık turizmi verileri yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 97014916-403.01.03 -E.1697  18.12.2019
Konu: Kamu Hastaneleri Yabancı Uyruklu
Hastalar 2019 Yılı Sağlık Turizmi
Verileri

DAĞITIM YERLERİNE

Kamu sağlık tesislerinde yabancı uyruklu hastaların koordinasyonunun daha sağlıklı yapılabilmesi, sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında sunulan hizmetlerin analizi, değerlendirilmesi ve ilgili sistemlere doğru giriş yapılması, sunulacak hizmet kalitesinin artırılması ve oluşturulacak planlamalar açısından önem arz etmektedir. Ancak, bazı kamu sağlık tesislerimizce HBYS veya Tek Düzen Muhasebe Sistemi’ne (TDMS) eksik ya da hatalı girişlerin yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda;

1- Yabancı uyruklu hastaların kayıt sürecinde, e-Nabız Sistemi 101 “Hasta Kayıt” bölümü “Yabancı Hasta Türünden”, kişinin başvurusuna uygun olarak doğru hasta sınıfının seçilmesi,

2-Sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamındaki hastaların Tek Düzen Muhasebe Sistemi’ne (TDMS) girişlerinde doğru hesap kodlarının kullanılması, borç kaydı yapılırken 120.11.02 (Yurt dışı gerçek kişilerden alacaklar) ve 120.08.02 (Yurt dışı sigorta şirketlerinden alacaklar) hesaplarının karşılığında, 601 “Yurt Dışı Satışlar Hesabı” alacak kaydı çalıştırılmak suretiyle muhasebe kayıtlarının yapılması,

3-Uluslararası Hasta Birimi/Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi bulunan kamu sağlık tesislerinin, Müdürlük ve Kamu Sağlık Tesisleri bünyesinde görevli personel bilgilerinin tercümanların ve/veya yabancı dil bilen hasta yönlendirme rehberlerinin ekte yer alan Tablo-1 çerçevesinde doldurularak gönderilmesi, personel değişiklikleri olması halinde Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi,

4-İl Sağlık Müdürlüğünüze bağlı kamu sağlık tesislerinde; sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamındaki hastalara ilişkin, 2019 yılı verilerinin ekte yer alan Tablo-2 ve Tablo-3 formatında, her bir sağlık tesisince doldurularak, Microsoft Office Excel ortamında, İl Sağlık Müdürlüğünce toplu olarak 20/01/2020 tarihine kadar tkhk.saglikturizmi@saglik.gov.tr adresine, ayrıca yazılı olarak Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN
Bakan a.
Genel Müdür

EK: Tablo (3 Sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

yazının aslı için tıklayınız

tablolar için tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here