Kamunun Sağlık Alanında Alınacak Olan Tedbirlerle Alakalı Genelge

0

Sağlık Sektöründe ; koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik projeler , fiziki gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde olan projeler , inşaatı tamamlanan birimlerin donanım ihtiyaçları ille ilgili projeler , depreme karşı güçlendirme projeleri ve bölgesel farkları azaltıcı mahiyetteki projeler öncelikli olarak dikkate alınacaktır.

Çevresinde düşük kapasite ile kullanılan sağlık birimlerinin mevcudiyetine rağmen aynı mahalde mükerrerliğe ve israfa yol açabilecek nitelikteki projeler teklif edilmeyecektir. İnşaat ve donanım ihtiyaçları karşılanarak faaliyete geçmiş hastanelerin ek bina , yenileme , yeni makine – teçhizat ve donanım alımına yönelik projelere kendi özgelirlerinden kaynak ayrılması ve bu kurumların döner sermaye gelirleri ile karşılayabilecekleri maliyetteki projeler için genel bütçeden ödenek talebinde bulunmamaları esastır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here