Koronavirus İle Turizmin Çöküşü

0

 

Turizm endüstrisi Koronavirus hastalığının neden olduğu pandemi nedeniyle benzeri görülmemiş bir zorlukla karşı karşıyadır. Dünyadaki havacılık endüstrisindeki 30.000 civarındaki uçakların büyük bir kısmı ile uçak ile seyahat eden 4.4 milyar insanı Koronavirus yere indirmiştir. Yolcu taşıyan uçakları uçamaz hale getiren küresel salgın; otelleri ve kültür alanlarını kapatmıştır, turizmin çalışanlarını işsiz bırakmıştır, turizmi besleyen 2.000 üzerindeki mal ve hizmet üreticisinin arzlarını ciddi oranda dibe vurdurmuştur, turizme bağlı tüm endüstrileri ise yere bir etmiştir.

Diğer yandan bakıldığında ise seyahat ile turizm virusun küresel yayılımında ve insanları hastalandırmasında çok büyük bir rol oynamıştır. Bu yaşanan başta insan kaybı ile ekonomi ve gelecek kayıplarına karşı; tüm toplumlar bir yandan seyahatin kazanımlarına tekrar geri dönmeye çalışırken, diğer yandan seyahatin hastalığın dağıtıcı rolünü de kontrol edecek önlemleri düşünmeye başlamışlardır. Bu planlamalar sadece Koronavirus için değil, gelecekte olası enfeksiyonlara bağlı riskleri de kontrol altına alabilmek için hayata katılması gereken uygulamalar ve önlemler olacaktır.

Dünyada bozulan bağışıklık sistemi nedeniyle kontrol edilemeyen afetler, salgınlar veya diğer mücbir sorunların yaşanması muhtemeldir ve bu öngörülemezliklere karşı kamuda ve turizm örgütlerinde kriz merkezlerinin kurulması, dünyadaki belirtileri takip etmesi, olası beklenenlere karşı senaryolar üretilerek önlemler alması kaçınılmaz gözükmektedir. Bunun için turizm topluluklarının çeşitli bilgi kaynakları ve bilim topluluklarından güvenilir bilgilerle kendisini beslemesine sürekli ihtiyaç vardır. Olumsuz etkilere karşı gerekli kontrolleri sağlamanın herkesin sorumluluğu olduğu da  herkesçe her zaman akılda tutulmalıdır. 

Uzman Dr.Sinan İbiş

Medikal Turizm Derneği Başkanı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here