Medikal Turizm Derneği’nden Bakanlığa 35 öneri

0

Ülkemizin yeni başkanlık sistemine geçilmesi, yeni bakanlar ve bakan yardımcılıklarının oluşturulması ile ülkemizde yeni bir geleceğin sayfası açılmış durumda. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ülkemizde bir ilk olarak turizm profesyoneli olan Mehmet Nuri Ersoy ‘u Kültür ve Turizm Bakanı olarak ataması ise turizm sektöründe beklentileri artırdı.

Kültür ve turizm potansiyelimizin gelişmesi konularında nitelikli turizm alanlarının turizm ekonomisine dahil edilmesi çalışmalarına 18 yıldır öncülük eden ve ülkemizdeki sağlık turizmi ile yaşlı ve engelli turizmi konularıyla ilgili çalışmalarla ülkemizde bir ilki başlatan Medikal Turizm Derneği ile Dernek Başkanı Uzman Dr.Sinan İbiş; yeni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret etti ve Medikal Turizm Derneği’nin Kültür ve Turizm Ekonomimizin çok yönlü olarak verimliliğinin artırılmasına yönelik 35 alandaki önerileri ile Medikal Turizm Derneği’nin ülkemizin turizm kapasitesinin geliştirilmesi için çalışmalara karşılıksız olarak destek vereceklerini ve Derneğin Bakanlıkla çalışmaya hazır olduklarını kendilerine iletti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise zamanı daha değerli ve verimli hale getirecek çalışmalar yapacaklarını, Kültür ve Turizmimize ivme katacak yeni fikirlerin ulusal kalkınmamız için çok değerli olduğunu ve tüm turizm profesyonellerine turizmde verimlilik için roller düştüğünü dile getirdi.

Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzman Dr. Sinan İbiş, Kültür ve Turizm Bakanı’nı ziyaretinde Sayın Bakana yaptıkları 35 ayrı öneride ise şu başlıklar bulunuyor;

1. Turizm sektörüne has KDV düzenleme ihtiyacı, Tur operatörlerine Katkı payı desteği verilmesinde ayrımcılığın giderilmesi,

2. Turizm verimliliğinin düşük turizm sezonlarında uçaklara yakıt desteği verilmesinde hedef ülkelerin ülkemize turist az gelen kalkınmış ülkeler ve tek uçuş ile ülkemizin vize uygulamadığı ülkelerin charter seferlerinin desteklenmesine yönelik yeniden planlanması,

3. Seyahat acentelerinin transfer araçlarına müdahalenin sonlandırılması,

4. Türkiye’nin turizm tanıtımı ve pazarlamasının planlanmasında çok az turist aldığı gelişmiş ülkelere yönelinmesi,

5. Katma değeri yüksek, rekabetten uzak yenilikçi turizm ürünlerinin geliştirilmesinin önemi,

6. İleri sağlık uygulamalarında organ nakli, kök hücre transferi, kanserde alternatif çözümler ve girişimsel tıp alanlarına yönelik Türkiye’nin sağlık turizmi algısının hedef ülkelerde geliştirilmesi,

7. THY‘nin turizm pazarında yüksek verimlilik elde edilebilecek pazarlardaki potansiyel turizm profesyonellerinin ülkemize getirilip, pazarlanmak istenen turizm alanları ile ilgili bilgilendirme yapılması hususu,

8. Termal rehabilitasyonda Türkiye destinasyonun geliştirilmesi için öncelikle termal kür
paketlerinin uluslararası taleplere karşılık verecek hale getirilmesi ve corporate pazarlar ile
ilişkilerin geliştirilmesi,

9. Yaşlılar ve engellilere yönelik turizm kapasitemizin geliştirilmesine yönelik çalışmalara öncelik verilmesi,

10. Özellikle kış turizminin gelişmesine yönelik helisiki turizmi için alanlar belirlenmesi ve bu alanların turizme açılması

11. Golf turizmindeki yüksek fiyat uygulamasından vaz geçilerek golf alanlarımızın turizm verimliliğindeki payının geliştirilmesi,

12. Ülkemizin somut olmayan kültürel mirası, yaşayan insan hazinelerimiz ile kültür varlıklarının deneyim yaşamak isteyen turistler için turizm paketlerinde konumlandırılması,

13. Turizmin tanıtımında ve pazarlamasında statik ve güncelliğini yitirmiş turizm tanıtım yöntemleri yerine, dijital alanların hedef çok lisanlı olarak aktif olarak kullanılması

14. Turizm ekonomisinin ülkemizde ifade edilen ve hiçbir zaman gerçekleştirilemeyen hedefleri yakalamak ve daha ötesine ulaşmak için ilgili Bakanlıkların turizm ekonomisindeki rollerinin yeniden masaya yatırılması ve Bakanlar arası yetki karmaşası ile konsensus eksikliğinin giderilmesi,

15. Ulusal turizm potansiyelimizin tanıtımında global görünürlük ve pazarlama iletişimi alanlarının mutlaka kullanılması, kağıt ve baskı gibi etki gücünü kaybetmiş statik reklam araçlarının terkedilmesi, örneğin Twitter, Linkedin, Instagram, Facebook gibi güçlü sosyal medya alanları üzerinden etkin tanıtım aktivasyonlarının başlatılması,

16. Turizm profesyonelleri ile turizm tüketicileri arasındaki iletişim köprülerini inşa edecek ve sürdürülebilirliğini sağlayacak dijital turizm haberciliğinin geliştirilmesi ve desteklenmesi,

17. Turizmden faydalanmayan grupların turizme katılımlarını teşvik edecek politikalar ve teşviş sisteminin hayata geçirilmesi,

18. Turizm tesislerinde engellilerin turizme katılımındaki kısıtlamaları ortadan kaldıracak
düzenlemelerin yapılması, engelleri ortadan kaldıran oteller gibi damgaların yaratılması,

19. Türkiye dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemizin turizmine daha çok katılımını teşvik etmek üzere düzenlemeler yapılması,

20. Turizm potansiyelinin geliştirilmesinde rol sahibi olan diplomatlar, tur operatörleri, acenteler, turizm il müdürleri, turizm ile ilgili STK’lar ve örgütler ile Turizm Bakanlığı personeli gibi çalışan kurum ve kuruluşların personellerinin turizm verimliliğinin geliştirilmesine yönelik dijital eğitim platformları ile sürekli eğitilmesi,

21. Ülkemizin kültür ve sanat arşivleri ile kültür sanat alanlarında gerçekleştirilen aktivitelerin çeşitli lisanlarda dijital ortamlar vasıtası ile dünyaya açılması, beraberinde bir ekonomi alanı yaratılması ile; kültür sanat arşivleri, sinema, tiyatro, opera, bale gibi gerçekleşmiş veya gerçekleşmekte olan aktivitelerimizin ve icralarımızın Google, Apple gibi global dijital ortamlarla işbirliği yapılarak dünyaya açılması ve ekonomik kazanımlar sağlanması,

22. Tursab gibi ulusal turizm örgütlerimizin misyonlarının ve turizm verimliliklerinin artırılmasına yönelik misyonlarının güncellenmesi,

23. Kültür ve turizmde başarı grafiğinin yükseltilmesini sağlayacak turizm ve kültürde verimlik için sürekli çalışacak bir fikir grubunun oluşturulması ve bu fikir grubu ile ilgili Bakanlarının bizzat katılımları ile fikir arama çalıştaylarının aylık olarak yapılması,

24. Turizmde yaşanan sıkıntıları çözmek dururken, sürekli ağlayarak devletten destek bekleyen bir turizm sektörü yerine; kültür ve turizm alanlarında yaşanan sorunları çözmenin yollarını arayan turizm profesyonelleri yaratmak üzere otoritelerin motivasyona öncülük etmeleri,

25. Film sektörümüzün uluslararası mecralarda temsiline ve pazar arama çalışmalarına yönelik girişimlerin yaygınlaştırılması,

26. Yabancı turistlerin Türkiye de kaza sigortası yapılabilirliği ile ilgili çalışmaların
sonuçlandırılması,

27. Kapadokya, Hierapolis, Efes ve daha niceleri gibi eşsiz kültür mirasımızın uluslararası film çekimlerine açılması ve gerektiğinde filmlerin bu alanlarımızda çekilmesi için film
yapımcılarının desteklenmesi,

28. Turizmde yatırım alanı olarak alınmış ve yatırımları gerçekleştirilmemiş tahsis alanlarının tahsis edilen kuruluşlardan alınarak yeni yatırımcılara sunulması,

29. Ticaret ve Sanayi Odası, İhracaatçı Birlikleri ve TOBB gibi ticareti geliştirme misyonu olan kurum ve kuruluşlarımızın ticareti geliştirmek üzere ülkemizde gerçekleştirecekleri
organizasyonların hem ticaret, hem de turizm ekonomisinde sürdürülebilirliğe büyük katkılar sağlayabileceği,

30. Kişi başı geliri yüksek ve ülkemizin turizm potansiyeline katılımı düşük ülkelere turizm tanıtımı, pazarlaması ve iletişimi alanlarında yatırım yapmak üzere girişimlerde bulunmak,

31. Kırk bir ülkede bulunan turizm diplomatlarımızın ülkemizin turizm potansiyeline katkılarının geliştirilmesi için rol vermek ve bu rolleri gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini izlemek,

32. Çeşitli ülke gençlerinin ülkemizde eğitim alabilmelerini kolaylaştırıcı imkanlar ile ülkelerarası turizm, ekonomi, politika gibi alanlarda köprülerin oluşmasına yönelik çalışmaları geliştirmek,

33. Nitelikli turizm alanlarında yatırım yapacak kuruluşların yatırım yapmalarını teşvik etmek için KDV, kurumlar vergisi, gelir vergisi, stopaj gibi hususlarda muafiyetler uygulayarak yatırımların gerçekleşmesini teşvik etmek,

34. Ulusal haber ajanslarımızın küresel haber ajansları ile olan ilişkilerinde ülkemizin turizm
kapasitesinin işlenmesine yönelik olarak ulusal ajanslarımızın karar vericilerini Kültür ve Turizm Bakanlığında gerçekleştirilecek çalışmalara dahil etmek,

35. Turizmde yeni fikirler, yeni iş alanlarını doğurur mantığı ile yeni fikirler üretebilecek kişilerden oluşacak çalışma grupları ile ülkemizin yeni turizm fırsatlarını yakalamasını sağlamak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here