Medikal Turizm konusunda Fas’ın bekletisi 300.000

0

Fas Turizm Mühendisliği Şirketi (SMIT) Yönetim Kurulu Başkanı Imad Berrakad, medikal turizm hakkında açıklamalarda bulundu. Fas’taki medikal turizmin 300.000’den fazla ek geliş yaratabileceğinden bahsetti.

Her yıl dünyanın dört bir yanında en az 20 milyon insan, gelişmiş sağlık sistemleri, düşük maliyetli tıbbi tedavi ve hatta mineral ve kükürt kaynakları gibi tıbbi faydaları olan doğal kaynaklara sahip ülkelere seyahat ediyor ve medikal turizm sektörüne katkı sağlıyorlar.

Fas, 2020-2021 Medikal Turizm Endeksi’nde ortalamanın altında bir sıralama ile 31. sırada yer alırken, Özel Fas hastaneleri yabancılara çekici gelse de endeks, ziyaretçilerin genellikle ülkenin kamu hastanelerini “yıpranmış ve kalifiye doktor, ilaç ve ekipman eksikliği” olan birimler olarak görüldüğünü söyledi. Aynı kaynak, Fas’ın potansiyel tıp turistleri için ideal bir kültürel ve politik ortamdan yoksun olduğunu gösteriyor.

Fas devlet medyasına konuşan Berrakad, ülkedeki medikal turizmin “çok umut verici” bir fırsat olduğunu ve karşılaştırmalı ve rekabet avantajlarına sahip olduğunu söyledi.

Berrakad, Fas’ta medikal turizmin gelişmesinin yeterli bir tıbbi teklifin, uzmanlaşmış kurumların yanı sıra faaliyetlerini düzenleyen bir düzenleyici çerçevenin kurulmasını gerektirdiğine vurgu yaptı.

Berrakard, Özel kliniklere tıbbi olmayan yatırımcılara açılma yetkisi veren Şubat 2015 tarihli 113-13 sayılı Yasayı hatırlattı. SMIT başkanı, yasayı Fas’ta medikal turizm yatırımları için büyük bir başarı ve katalizör olarak nitelendirirken, profesyonellerin tahminlerine göre Fas’ta medikal turizmin yükselişi, onu destekleyen bir ekosistemin kurulmasını gerektiriyor dedi. Bir medikal turizm ekosistemi, diğerleri arasında doktorları, teşvikleri, profesyonel operatörleri ve yasal yönergeleri içermelidir vurgusu yaptı.

SMIT başkanı, bu ekosistemin Fas’ı Türkiye, Tayland, Mısır, Hindistan, Lübnan ve Malezya gibi medikal turizm için en önemli uluslararası destinasyonlar arasına bağlayacağını tahmin ediyor.

Fas Stratejik İstihbarat Enstitüsü (IMIS) geçtiğimiz günlerde Fas’ta markalaşma, dijital dönüşüm ve yeni pazarların öngörülmesinin ülkenin medikal turizm sektörünü canlandıracak temel faktörler olduğunu bildiren bir çalışma yayınladı.

IMIS’e göre, bu potansiyeli kullanmak, hükümetin ulusal bir markalaşma stratejisi geliştirmesini ve sağlık ve barınma alanlarında gerekli yatırımlar için desteği gerektiriyor.

Medikal turizmin gelişmesi, Fas’ın kademeli ekonomik toparlanmasına yardımcı olabilir, özellikle de ülkenin GSYİH’sinin %11’ini temsil eden turizm sektörü COVID-19 salgından ağır bir darbe aldığından dolayı medikal turizm bir miktar fayda sağlayabilir deniyor.

Fas Ulusal Turizm Ofisi’nden (ONMT) bir heyet, aylar süren eylem planlarını stratejilendirdikten ve sektörün iyileşmesine yardımcı olacak yasaları onayladıktan sonra, 3 Aralık’ta turizm profesyonelleriyle tanışmak ve ülke savaşmaya devam ederken karşılaştıkları zorlukları öğrenmek için ulusal bir tur başlattı.

Tur, oteller, restoranlar ve diğer turizm odaklı işletmelerde çalışan profesyonellerle buluşarak COVID-19 krizinden sonra sektör için iyi uyarlanmış bir kurtarma planı geliştirmeye yardımcı olmayı amaçlıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here