Medikal Turizmde Büyüme Eğilimleri

0

Küresel medikal turizm pazarı, tedavi türlerine göre; kozmetik tedaviler, diş tedavisi, kalp damar hastalıklarına bağlı tedaviler, ortopedik tedaviler, obezite cerrahisindeki tedaviler, tüp bebek uygulamaları, göz hastalıklarındaki tedaviler ve diğerleri olmak üzere çeşitli coğrafyalarda taleplere göre bölümlere ayrılmıştır. Örnek olarak Asya ülkelerinde tüp bebek tedavileri, organ nakilleri ve girişimsel tedavilere talep yüksek iken; Balkan ülkelerinde estetik cerrahi uygulamaları ve hemodiyaliz uygulamaları, Avrupa ülkelerinde ise ortopedik protez cerrahisi gibi uygulamalar ön plana çıkmaktadır.

Küresel medikal turizmi pazarının 2018 yılında 17 milyar USD değerinde olduğu ve bu değerin 2024 yılına kadar 28 milyar USD değerine ulaşacağı, 2019-2023 yılları arasındaki yıllık büyüme oranının ise %8 civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Pazarın büyümesiyle ilişkili faktörler arasında gelişmiş ülkelerde daha yüksek tedavi maliyeti, en son tıbbi teknolojilerin mevcudiyeti, uluslararası kalite standartlarına uyumun artma çabaları, yüksek hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik yatırımlar, sağlık sigortasının tedavi alınacak ülkelere ve kuruluşlara taşınabilirliği medikal turizmin reklam ve pazarlaması yer almaktadır.

Gelişmiş ülkelerdeki astronomik tedavi maliyetleri…

Gelişmiş bir ülkede tıbbi tedavi görmenin maliyeti çok yüksektir ve tedaviler güvenilir kalitede olmasına rağmen, prosedürlerin pahalı tarafta olma eğiliminde olduğu tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, komplike sağlık hizmetleri de oldukça abartılı bir şekilde fiyatlandırılmaktadır. Bu senaryo, son zamanlarda artan ilave dava masrafları ile birlikte dünya çapında sağlık sistemleri üzerinde büyük bir yük oluşturmaktadır. Sağlık profesyonellerinin hem doğrudan, hem de dolaylı maliyetlerin farkında olması ve önleme protokollerinin uygulanmasının uzun vadede nasıl maliyet tasarrufu sağlayabileceğini düşünmesi gerekir.

Gelişmiş ülkelerdeki insanlar ve sigorta şirketleri tıbbi tedavilerle ilgili büyük harcamaları
karşılayamamaktadırlar. Tıbbi hizmet faturalarının karşılanamaması da birçok hastanın başka ülkelerde çözüm aramasına neden olmaktadır. Asya, Orta Doğu ve Güney Amerika gelişmiş ekonomilere kıyasla çok daha düşük kalitede yüksek kaliteli tıbbi hizmetler sunmaktadır. Seyahat sırasında turistin tüm tıbbi ve tıbbi olmayan ihtiyaçlarını organize eden şirketlerde potansiyel sağlık turistlerinin karar verme süreçlerini kolaylaştırmaktadır.

En çok tercih edilen tüp bebek tedavileri…

Tüp bebek tedavileri sınır ötesi tedavi şansı arayan sağlık turistlerinin en çok tercih ettiği alan konumundadır ve Tüp bebek tedavileri aynı zamanda medikal turizm pazarında en hızlı büyüme trendi gösteren alandır. Küresel tüp bebek tedavi taleplerinin yeni yıl boyunca yıllık %9,7 üzerinde bir büyüme değerine ulaşması beklenmektedir.

Yıllık yaklaşık olarak 20.000 ila 25.000 çift çeşitli ülkelerde yardımcı üreme teknolojisi hizmetlerini almak istemektedir. Avrupa Birliği vatandaşlarının yaklaşık %4’ü diğer ülkelerde tüp bebek tedavileri görmektedir. Genç nüfusların azalması nedeniyle tüp bebek tedavisi prosedürleri çoğu Avrupa ülkesinde her yıl yeniden düzenlenmektedir. 2018 yılında küresel medikal turizminde yükselen taleplere bakıldığında ilk 3 sırada kozmetik tedaviler, kalp damar sistemine ait tedaviler ve ortopedik tedaviler dikkati çekmektedir. İkinci sıradaki 3 tedavi taleplerinde ise obezite cerrahisi, ağız ve diş sağlığı tedavileri ile göz hastalıklarındaki tedaviler dikkati çekmektedir.

Medikal turizmde lider ülkeler…
Dünyada medikal turizm pazarında hakimiyet şu an Asya – Pasifik ülkelerinin elindedir ve bu bölgelerde gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık talepleri nedeniyle bu hakimiyetin pazar payını artırarak birkaç yıl daha liderliğini koruyacağı düşünülmektedir.

Çin şu anda Asya Pasifik bölgesinde liderliği elinde tutmaktadır. Çin’deki gelişmiş teknolojilerin kullanımındaki yaygınlık ve tedavi maliyetlerindeki düşüklük burada en önemli iki itici gücü oluşturmaktadır. Ülkemiz ise dünyadaki medikal turizm taleplerinde Pazar özellikleri olarak orta grupta sayılan ülkeler arasındadır.

Küresel medikal turizm pazarı orta derecede rekabetçidir ve birçok önemli oyuncudan
oluşmaktadır. Pazar payı açısından, şu anda büyük oyuncuların birkaçı pazara hakim
durumdadır. Bununla birlikte; teknolojik ilerlemeler, kaliteli hizmet sunumu ve sıra dışı tedavi uygulamaları ile daha küçük ve orta ölçekli sağlık kuruluşları, daha az fiyatla yeni ürünler sunarak pazardaki varlıklarını artırmaktadır. Ülkemizde yenilikçi tedaviler açısından ise özellikle üniversite hastanelerindeki uygulamalar dikkat çekici düzeyde Pazar taleplerini hızla geliştirmektedir.

Medikal Turizm Pazarı 2025 yılına kadar 30 milyar doları geçecek…
Dünya çapında medikal turizm pazar değerinin 2025 yılına kadar 30 milyar USD’yi geçmesi beklenmektedir. Küresel olarak tıbbi hizmetlere erişimi kolaylaştırmak için geliştirilen çeşitli hükümet politikaları, tıbbi büyümeyi teşvik edecektir. Tedavilerle ilgili bekleme süresinde azalma, vizelerin hızlı onaylanması ve daha basit kabul süreci yabancı hastalar için politikalarda yer alan stratejilerden sadece birkaçıdır.

Sağlık turistleri için daha basit, daha hızlı ve daha kaliteli tıbbi tedavileri sağlayacak yeni politikalar hazırlamak bütün sağlık otoritelerinin görevidir. Hükümetlerin tıbbi seyahatin teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması için üstleneceği çok sayıda girişim, çok sayıda yabancı hastayı çekecek ve böylece pazarı öngörülen süre boyunca yönlendirecektir. Medikal turizm ile ilgili hastalar arasında artan farkındalık, büyümeyi sağlayan en önemli faktörlerden biri olacaktır. Kamu ve özel sağlık merkezleri tarafından medikal turizmin tanıtımı ve medikal seyahat ile ilgili çeşitli avantajlar için yürütülen girişimler, gelecekte pazar büyümesini hızlandıracaktır.

Estetik uygulamalara talepler…

Medikal turizminde estetik uygulamalar segmenti küresel pazara hakim durumdadır ve estetiğin insanlar arasındaki artan etkisi nedeniyle 2018’de 3,1 milyar ABD doları gelir elde edilmiştir. Estetik amaçlar için gelişmekte olan ülkelerde minimal invaziv cerrahi prosedürleri ve teknolojik olarak gelişmiş araçların bulunması gelecekte pazarın büyümesini hızlandıracaktır. Kozmetik cerrahi arayan insanların çoğunluğu, yüksek kaliteli kozmetik tedaviden faydalanmak üzere çeşitli ülkelere %50 daha düşük maliyetle seyahat edebilmeleri, tıp turizmi endüstrisinin büyüme sürecindeki en önemli itici güçlerden biridir.

Dünyadan iki ülke örneği…

Meksika medikal turizm pazarı, diğer gelişmiş ülkelere kıyasla önemli ölçüde daha düşük maliyetle yüksek kaliteli ve etkili tıbbi tedavinin mevcut olması nedeniyle 2018’de 2,4 milyar ABD doları gelir elde etmiştir. Ayrıca, Meksika hükümeti ülkedeki kişisel gelirin anlamlı bir bölümünü sağlık altyapısını iyileştirmek için sağlık sistemine yatırım yapmıştır. Çeşitli kronik hastalıklardan muzdarip insan sayısı ile ileri tedavi talebinin artması ve uygun maliyetli etkin prosedüre olan ihtiyaçlar Meksika pazarını yönlendirecektir.

Hindistan pazarının, ülkeyi ziyaret eden tıbbi turist sayısının artması nedeniyle öngörülen zaman dilimi içinde %11’in üzerinde büyümesi beklenmektedir. Ülkede medikal turizmi teşvik etmek için çeşitli hükümet girişimleri sektördeki büyümeyi destekleyecektir. Ayrıca, nispeten daha düşük bir maliyetle yüksek başarı oranı, endüstrinin gelecekte büyümesini önemli ölçüde artıracaktır.

Küresel medikal turizm pazarında yer alan kilit endüstri oyuncuları, daha büyük pazar payını yakalamak için coğrafi genişleme, ortak girişimler, birleşme ve satın almalar gibi çeşitli stratejileri de benimseyeceklerdir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here