Medikal Turizmde Küresel Eğilimler

0

 

2016 yılında 19,7 milyar dolar değerinde olan küresel medikal turizm pazarı, %18,8’lik bileşik yıllık büyüme hızı tahmini ile 2021 yılında 46,8 milyar dolara ulaşacağı öngörülmektedir.

En çok tercih edilenler…

Medikal turizm, gezginlerin kendi ülkelerinde erişemeyebilecekleri bazı tıbbi tedavilerden
faydalanma nedeni ile ülkeler arasında seyahat etmeleri olarak tanımlanır. Bu tedavi geniş birterapötik hizmetler grubunu içerebilir. Bununla birlikte, en çok başvurulan hizmetler diş
tedavileri, zorunlu olmayan cerrahi, tüp bebek tedavisi ve estetik cerrahidir. ABD, Almanya,
İngiltere, Japonya, Kanada, Güney Kore ve Fransa gibi gelişmiş ülkeler çok daha gelişmiş
tedaviler sunmaktadır. Bu nedenle, hastalar kendi ülkelerinde kaliteli tedavi ve sağlık bakımı mevcut olmadığında bu gibi ülkelere giderler.

Büyümeyi neler tetikliyor…

Tıp hizmetlerinde yüksek tedavi maliyetleri ve uzun bekleme sürelerinin tıbbi işlemlere olan
etkisi, teknolojideki ilerlemeler ve pazarın gelişimi, pazarın büyümesine neden olan başlıca
faktörlerdir. Sıkı dökümantasyon formları, vize onayıyla ilgili konular ve sınırlı koruma kapsamı pazarın büyümesini sınırlamaktır. Gelişmekte olan ülkeler sağlıkta inovasyonlar ve ilerleyen teknolojiler ile medikal turizmde piyasanın hareketini sağlamaktadır.

Küresel pazarda segmentasyon…

Küresel Medikal Turizmi Piyasası genel olarak tedavi şekline göre bölümlere ayrılmıştır.
Tedavi türü baz alınarak pazar daha da bölümlenebilir: Ortopedik Tedavi, Kardiyovasküler
Tedavi, Diş Tedavisi, Üreme Tedavisi, Estetik Cerrahi Tedavisi, Nörolojik Tedavi, Kanser
Tedavisi, Organ Nakilleri ve Diğerleri. Coğrafya baz alınarak küresel pazar çeşitli bölgeler
altında analiz edilmektedir: Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik, Latin Amerika, Orta Doğu
ve Afrika. Estetik (kozmetik) tedavi sigorta kapsamında olmadığından en büyük pazar payına sahip olan medikal turizm alanıdır.

Uzman Dr Sinan İbiş

Medikal Turizm Derneği / Ankara 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here