Milliyetçi Hekimler Derneğinde Semih Uşaklıoğlu dönemi

0

Camianın sevilen ismi Dr. Semih UŞAKLIOĞLU Milliyetçi Hekimler Derneği başkanlığına getirildi. Türkiyem Televizyonu olarak kendisini kutluyor ve başarılar diliyoruz.

Dr. Semih Uşaklıoğlu, yaptığı açıklamada “Hilali Dünya’ya Armağan eden Kurumun Öncülerini” andı.

Uşaklıoğlu şu ifadeleri kullandı;

38 yıllık ömrünü Türk Tıbbının dönüm noktalarından birinin fitilini ateşlemeye adayan, Kırımlı Dr. Aziz İdris Bey ve arkadaşlarına saygı ile…

15 Haziran 1853 tarihinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Nazırlığına tayin olunan Cemalettin Mehmet Efendi, memlekete kâfi derecede Türk hekimi yetişemediğini ve öğretimin yabancı dilde yapılmasının bunda etkisi olduğunu dikkate alarak en kabiliyetli ve çalışkan öğrencileri Türkçe ve ayrıca Arapça, Acemce’den geniş bilgi sahibi yapmak ve bunlardan faydalanılarak Türkçeye tıp kitapları tercüme edebilecek kadroyu hazırlamak üzere 1857 yılında bir mümtaz sınıf açmıştı ve Takvimhane-i Âmire musahhihi Lütfi Efendiyi hoca, Arif ve Şevki Efendileri müzakereci olarak tayin etmiştir. 1859’da Tıbbiye Nazırlığına getirilen Hayrullah Efendi bu sınıfı lağvetmiş, fakat buranın öğrencilerinden Kırımlı Aziz İdris, Hüseyin Remzi, Mehmed Nedim, İbrahim Lütfü, Hüseyin Halim, Bekir Ali, Vahid İbrahim… yeni tıbbın da Türkçe ifade edilebileceğini savunmaya başlamışlardır.

 

 

Bunlar hekimlikte öğretimin Türkçe olması, tıp kitaplarının Türkçeye çevrilmesi, halka yararlı tıbbi bilgilerinin Türkçe olarak yazılması gerektiğini, ayrıca bilgi ve düşüncelerin Türkçe tartışılabilmesi için bir tıp cemiyetine ve bir Türkçe tıp gazetesine ihtiyaç olduğunu dahiliye kliniği muallim muavini Binbaşı Dr. Ahmet Ali Efendiye açmışlardır. Dr. Ahmet Ali Efendi öğrencileri takdirle karşılamıştır. Bunlar hep birlikte bir tüzük hazırlayıp 1862’de Eyüp’te Baba Haydar mahallesinde eski müzakerecileri ve o sırada Mekteb-i Tıbbiye Matbaası müdürü Hacı Arif Efendinin oturmakta olduğu Beşir Ağa Medresesinde gizli olarak bir cemiyet kurmuşlardır.

1866 yılında Kırımlı Aziz, Hüseyin Remzi, İbrahim Lütfü, Nedim Mehmet, Servet Arif mektebi bitirerek hekim ol¬muşlardır. 1865’de Tıbbiye Nezaretine getirilen Hoca Salih Efendi memlekete faydalı olacağına inandığı bu cemiyetin gizli kalmasını uygun görmemiş, yaptığı müracaatla Sultan Abdülaziz’in iradesini elde etmiştir.

Böylece Mektebi Tıbbiye-i Şahanede 1866 da “Cemiyeti Tıbbiye-i Osmaniye” resmen kurulmuştur. Kırımlı Aziz, Hüseyin Remzi, İbrahim Lütfü ve bunların hekim ve öğrenci diğer arkadaşları tıbbın Türkçe okutulması için daha şiddetli bir mücadeleye girişmişler ve böylece 1866 yılında Askerî Tıbbiye Mektebi içinde Türkçe öğretimle memleketin sivil sağlık işleri için lüzumlu hekimleri yetiştirmek üzere “Mektebi Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane’nin açılmasını sağlamışlardır. Burada 1867 yılı Mart ayından itibaren Türkçe öğretim başlamıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here