Narsisizm nedir

0
Narsisizm

Narsisizm hayata duygu penceresinden bakan kişiliklerde görülen sağlıksız kişilik durumudur. Genelde ergenlik döneminde her kişi sağlıksız kişilik durumu sergilediğinden bu duruma ergenlik ve sonrasında raslanmaktadır. Narsizm kişinin egoları tarafından oluşturduğu imajinatif kimliğe yine egolarının hayranlık duyma sürecini içermektedir. Bu duruma dışarıdan bakıldığında özseverlik durumu kişinin özüne karşı duyulan aşırı sevgi, bencillik gibi gözükse de aslında bu durum bireyin ego durumlarından ileri gelen arzu ve isteklerinin sürekli ön planda tuttuğu sağlıksız kişilik durumudur. Yani söz konusu kişinin arzu ve isteklerinin kurbanı haline gelmesi durumudur. Narsist kişi egolarının arzu ve isteklerine ulaşamadığı zaman kızgınlık, intikam, histeri, öfke, timsah gözyaşları, saldırganlık, blöf gibi sahte/kirli duygu ve davranışlar sergileyebilmektedir.

NARSİST KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Ψ Pragmatik ve ben merkezli davranmak (fayda ve kar odaklı).

Ψ Sonuca odaklanıp süreci gözardı etmek (başkalarının düşünce, duygu ve davranışlarını yok saymak).

Ψ Gösterişçilik

Ψ Kibir, gurur, küstahlık, küçümseyici tutumlar. (diğerlerinin ne hissettiklerine duyarsızlık)

Ψ Samimiyetsizlik, kandırmacılık.

Ψ Sık sık yalan konuşma (hayalindekini varmış gibi anlatmak)

Ψ Hayata kendi ego durumlarının penceresinden bakmak (duyarsızlık)

Ψ Eleştiriye gelememe ve sürekli övgü bekleme.

Ψ Kıskançlık ve imrenme.

Ψ Manipülatif davranışlar

Ψ Başkalarını kullanma (hakimiyet ve sömürme hissi)

NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞU TEDAVİSİ

Olur da bu kişiler bir uzmana gelecek olursa bu sağlıksız kişilik durumunda terapi/danışma sürecinde gerçek benlik (özbenlik) ile sahte benliklerin (ego durumlarının) farkına varılarak kişide farkındalık bilinci oluşturularak tedavi edilmelidir. Bu durumda psikolojide kullanılan ilaçların hiçbir faydası olmayacaktır. Bireysel psikoterapi sürecinde bireye objektif bakış açısını kazandırarak gerçek empati özelliğini kazandırma iyileşme sürecini hızlandıracaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here