Palyatif Bakım Nedir

0
palyatif bakım

Kanser tedavilerinin artık işe yaramadığı ve kanserin durdurula­madığı bir an gelebilir. Bazı hastalar, hekim etkili olma olasılığının hemen hiç olmadığını söylese de tedaviye devam etmeyi seçer. Bazıla­rı da agresif tedavileri ve yinelenen tedavi seanslarını keser ve diğer önemli önceliklerine odaklanır. Bu durumda kanseri tedavi etmesi beklenmeyen ama yaşam kalitesinin sürdürülmesini amaçlayan teda­vilerin kullanıldığı palyatif bakım, en iyi sonucu verebilir.

Bu pes etmek demek değildir: Palyatif bakım ağrı ve sıkıntıların azaltılması üzerinde duran bakım anlamındadır. Kanserin her aşama­sında, iyileştirme amaçlı diğer tedavilerle birlikte uygulanır. Öte yan­dan bu terim genellikle artık tedaviye cevap vermeyen ilerlemiş has­talıklar için kullanılmaktadır. Kanserli yaşam belirsiz bir süre devam eder—aylar bazı durumlarda da yıllarca—ve palyatif bakım yaşamı daha rahat kılabilir.

Agresif tedavinin kesilmesi kararı oldukça bireysel bir karardır. Aile ve yakın arkadaşlarla konuşmanın yardımı olabilir. Ama bazen, özellikle de sizi sevenler bu seçiminizi onaylamıyorsa, bu konuşmalar sıkıntı kaynağı olabilir.

İlerlemiş evre kanser hastalarına yardımcı olmak üzere eğitim almış psikiyatristler bu konuların araştırılmasında yardımcı olabilir. Kolo­rektal kanseri olan başkalarının da bulunduğu destek grupları bu tip kararları verirken yararlı olabilecek bir bakış açısı sağlayabilir

Palyatif Tedavi Nedir

Bazı palyatif tedaviler kanseri frenlemek için kullanılan tedavile­rin aynısıdır, ama ileri evredeki kanserler için bu tedavilerin amacı ağrıyı ve diğer belirtileri azaltmak olabilir.

Palyatif radyasyon tedavisi kanserin çıkarılamadığı ya da frenle-nemediği durumlarda tümörleri küçültebilir ve baskıyı, ağrıyı ve be­den işlevleri üzerindeki etkilerini azaltabilir.

Palyatif ameliyat nadiren yapılır, ama kanamayı durdurmak, bir tıkanıklığı gidermek ya da tümörü küçültmek için gerekebilir. Laparoskopik ya da minimal girişimsel ameliyat mümkünse tercih edilir.

Kolonik stentler hekimlerin ameliyat yapmadan tıkanıklığı açma­sına olanak verir. Stent, katlanıp bir endoskopiyle kolonda istenilen bölgeye yerleştirilen, burada açılarak barsaktaki tıkanıklığı gidere­bilen kafes şeklinde bir tüptür. Tıkanıklığı gidermek için Acil müda­hale olarak ameliyattan önce de kullanılabilir. Stentlerİ tıkanıklık meydana gelme riski olan, ama aynı zamanda majör abdominal ame­liyatın çok riskli olacağı yaşlılar ve çok hasta olanlar için özellikle ya­rarlıdır.

Palyatif balamla tedavi edilen yaygın sorunlar

Kanseri ileri evrede olanların yaklaşık üçte ikisinin ağrılar vardır ve her dört kanser hastasından biri klinik depresyondadır. Ağrı ilaç­larla geçirilebilir, ama bazı insanlar bağımlı olmaktan, hoş olmayan yan etkilerden ya da zihinsel kapasitelerini yitirmekten korktukların­dan ağrı kesici kullanmak istemez. Ancak gerçek şu ki ağrı çeken in­sanlar bağımlı olmaz, yan etkilerin çoğu geçirilebilir ve ağrı zaten dü­şünme ve yaşama katılma becerisini zayıflatabilen başlı başına bir et­mendir. Ağrının kontrol edilmesi tedavinin bir parçasıdır ve ilaçlar duruma özel seçilebilir.

Depresyon ve anksiyete yaşamdan keyfi alır götürür. Yine de pek çok kişi bu belirtileri tanımaz ve hekimlerine söylemez. Bu nedenle de bir hastalık nedeniyle başka bir hastalığı daha çekerler. Depn yon ve anksiyete ilaçlarla rahatlatılabilir. Pek çok birey psikolojik danış­manlığı da yararlı bulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here