Sağlığın Sosyal Belirleyicilerindeki Değişim ve Sosyal Hizmet

0

DSÖ (WHO-Dünya Sağlık Örgütü) sağlığın sosyal belirleyicilerinin insanların yaş, cinsiyet gibi demografik özelliklerinin yanısıra doğdukları, büyüdükleri, yaşadıkları ve çalıştıkları koşullar olduğunu belirtir. Bu koşullar küresel, ulusal ve yerel düzeylerde paranın, iktidarın-gücün ve kaynakların dağılımıyla şekillenir. Sağlığın sosyal belirleyicileri çoğunlukla ülkeler arasında ve bir ülkenin farklı bölgelerinde görülen haksız ve önlenebilir sağlık eşitsizliklerinin de en önemli nedenleridir aynı zamanda. Bugün sosyal hizmet alanında sağlığın sosyal belirleyicilerindeki çeşitlenmeyi açıklamaya yönelik eğitim müfredatında, araştırma ve kuramlarda daha ileri ve derinlemesine bir yaklaşım geliştirilmeye çalışılmaktadır. Temel hedef; sağlıkta eşitlik için sosyal belirleyicilerdeki çeşitlenmenin açıklanmasına katkıda bulunmaktır. Sosyal hizmet bilgisi ve sosyal hizmet eğitimi ile önümüzdeki yıllarda sağlığın sosyal belirleyicilerine yönelik gerçekleştireceği onarıcı, koruyucu ve önleyici müdahaleyi düzenleyecektir. Böylece sağlıktaki eşitsizliklerin giderilmesine katkıda bulunacaktır. Sağlığın bir insan hakkı olarak saygı gösterilen ve herkes için sağlığı destekleyen sistemlerin güçlendirilmesi; sosyal hizmetin gelecekteki zorlu mücadelelerinin başında gelmektedir. Sosyal hizmet eklektik ve tarnsdisipliner doğası gereği, kolektif akıl, hayal gücü ve beceriye dayanan yeni bilgi ve yöntemlere odaklanmaktadır. Sosyal hizmeti, yapay zeka, sosyal medya ve diğer teknolojik boyutlar ile iklim değişimi gibi konuların dahil olduğu bir bilgi edinme, araştırma ve eğitim geleceği beklemektedir. Sağlığın sosyal belirleyicilerinin çeşitlenmesini sağlayan değişim ve yeni mücadeleler listesi uzundur.

 

·Sosyal medya ve dijital gelişmelerin insan sağlığı ve rafahı üzerindeki etkisi

·Yapay zekanın sağlık üzerindeki etkisi (yaşlı, engelli ve özel gereksininmli bireylerin bakımı)

·Yaşam alanı ve kimliklerin doğasını değiştiren jeopolitik meseleler

·İklim değişikliği ve iklim adaletsizliğinin insan sağlığı ve refahı üzerindeki etkileri

·Ötekileştirilmiş ya da kırılgan gruplarla (azınlık, göçmen-mülteci, lgbti+ bireyler, yaşlı, özel gereksinimli bireyler gibi) çalışmanın geleceği

·Bir güç ve sağlık hakkı aracı olarak teknolojiye erişim

·Ekolojik kaygı/keder

·Algoritma dünyası (özellikle algoritmik ırkçılığın, eşitsizkiklerin ve adaletsizliğin etkisi)

·Cinsiyetçi olan ve olmayan verileri görüntüleme, anlama ve uygulamaya dayalı veri bilimi sosyal hizmetin ivedilikle aksiyon alacağı konulardır.

Prof Dr Şengül Hablemitoğlu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here