Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

0
idari izin

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Bugün Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Bazı Değişiklikler Yapıldı

1- Ocak ,Haziran ve Eylül aylarında yapılan iller arası atama işlemleri ; Ocak ve Haziran aylarında yapılacaktır.

2- Sağlık, Aile Birliği ve Can Güvenliğine bağlı olarak yapılan mazeret atamaları, daha önce İl Müdürlük emrine yapılmakta iken bu ibare yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan sağlık ve aile birliği mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri , tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanmakta idiler. Tercihleri alınarak ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

3- Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre (iller arası yer değiştirme kurası ile) atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde eşinin atanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde D veya C hizmet grubu şartı aranmaz. İbaresi “ Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde eşinin atanma tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde PDC ‘nin uygun olması halinde astlık üstlük sıralaması ile D veya C hizmet grubu şartı aranmaz şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla PDC uygun ise astlık üstlük sıralaması ve D veya C hizmet grubu şartı aranmayacaktır.

4- Eşi kamu personeli olmayan stratejik personelin aile birliği mazeretine dayalı olarak atanma işlemlerinde 1440 gün olarak uygulanan prim ödeme gün sayısına “ son beş yıl içerisinde “ ibaresi eklenmiştir. “Ayrıca Askerlik, doğum ve sağlık nedeniyle ödenmeyen primler, prim gün sayısından sayılır. “ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Dolayısıyla 1440 gün prim ödeme gün sayılı son 5 yıl içerisinde olacak ve askerlik , doğum ve sağlık nedeniyle ödenmeyen pirimler prim gün sayısından sayılmayacaktır.

5- Yine Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliğinin düzenlendiği 20. Maddeye eklenen fıkra ile ; Eşleri Sağlık Bakanlığı kadrosunda sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı dışında olanların yer değişikliği talebinde bulunması halinde eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubu olması halinde eşinin görev yaptığı yere atanabilecektir. Aksi halde her iki eşin unvan ve branşında eşlerin görev yaptığı ilin doluluk oranı az olan ilde aile birliği sağlanabilecektir. Ancak bu bentteki hüküm stratejik personel için uygulanamayacaktır.

6- Üst hizmet bölgelerinden alt hizmet bölgelerine ve bölge içi atamanın düzenlendiği maddeye eklenen cümle ile; 5. Ve 6. Hizmet bölgelerine yapılacak atamalarda hizmet grubu şartı aranmayacak ancak bu madde kapsamında atanma talebinde bulunabilmesi için atandığı tarihten itibaren fiilen bir yıl çalışmış olma şartı aranacaktır.

7- Yönetmeliğin “müracaat sınırlandırmaları “başlıklı 30. Maddesinde 2 yıl çalışma şartının aranmadığı maddeler düzenlenmektedir. İlgili maddede yapılan değişiklikle Alt bölge ataması 2 yıl çalışma şartının aranmadığı yani dönem ve süre şartına bağlı olmaksızın yapılabilecek atamalar dışında tutulmuştur. Böylece, üst hizmet bölgelerinden alt hizmet bölgelerine atamalarda; 1, 2, 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerinden 5 ve 6’ncı hizmet bölgesine yapılacak atamalar hariç 2 yıl fiilen çalışmış olma şartı aranacaktır.

Yine, aynı maddede yapılan değişiklikle “Branşında eğitim kliniği bulunan eğitim araştırma hastanelerine “iller arası yer değiştirme kurası , kurumlar arası naklen atama, üst hizmet bölgelerinden alt hizmet bölgelerine atanma , becayiş talebinde bulunan uzman tabip ile uzman diş tabiplerinin başasistanlık sınavı başvuru şartlarını taşıdığını belgelemesi gerekir. Şeklindeki düzenlemeye “ yabancı dil şartı hariç “ ibaresi eklenmiştir. Yani başvuru şartları arasında yabancı dil şartı aranmayacaktır.

8- Son olarak “Çalışma süresine bağlı yer değişikliği” başlıklı 31/A maddesine eklenen ibarelerle ; herhalde PDC’nin uygun olması koşulu ile; 6.hizmet bölgesinde son atandıkları tarihten itibaren 2 yıl görev yapanlar 5. hizmet bölgesinin C ve D hizmet grubu illerine hizmet puanı ve döneme bağlı kalmaksızın atanabilmekte idi. Bu hükme 6. Hizmet bölgesi eklenmiştir.

Yine, 5 inci hizmet bölgesinde son atandıkları tarihten itibaren; 4 yıl görev yapanlar 4. hizmet bölgesinin C ve D Grubu illerine atanabilmekte idi. Bu hükme 5.hizmet bölgesi eklenmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here