Sağlık Bakanlığı, Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı

0

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik, 9 Şubat 2019 Tarihli ve 30681 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/12/2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here