Sağlık Bakanlığı Nöbet Muaf Raporları Hakkında Görüş Yayınladı

0
genelge

Sağlık Bakanlığı 81 İl Valiliğine gönderdiği resmi yazıda, sağlık mazeretine istinaden alınan sağlık kurulu raporlarında, hangi tıbbi gerekçeyle nöbet tutulamayacağının ayrıntılı olarak belirtilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bakanlık daha önce yayınladığı resmi yazıyla da, nöbetten muaf tutulmak için alınan sağlık raporlarının, hakem hastanelerde yenilenmesini ve yeni raporların bir örneğinin incelenmek üzere Bakanlığa gönderilmesini istemişti.
Sağlık Bakanlığı yaptığı incelemede, nöbetten muaf tutulmasına dair gönderilen sağlık kurulu raporlarının sadece %19’unun nöbetten muaf tutulmaya imkan sağladığını, raporlarının %43’nün nöbet tutabileceğini, raporların %38’i için ise daha ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesinin gerektiğini belirtti.
Bakanlık, sağlık kurulu rapolarında hangi tıbbi gerekçeyle nöbet tutulamayacağının ayrıntılı olarak belirtilmesi gerektiğina dikkat çekti.
Bundan sonraki durum bildirir raporlarında ise;
-işitme, görme vb organ yetsinin kaybedenlerden kayıp oranının belirtilmesi,
-psikaytri, kanser vb. tanılarda teşhis, evre, kategori aşamasının açık olarak yazılması, istenilmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here