Sağlık Bakanlığı’ndan o iddialara yalanlama

0
genelge

Son günlerde medyada, yapılacak olan tıbbi cihaz ihalesine yönelik kamuoyunda yanlış algılara neden olabilecek nitelikte haberlerin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.

Tıbbi cihaz tedarikine ilişkin Sanayi İşbirliği Projesi İhalesi 24 Temmuz 2018 tarihinde Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre açık ihale usulü ile yapılacaktır.

İhale kapsamında Sağlık Bakanlığı ihtiyacı olan MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme), BT (Bilgisayarlı Tomografi), USG (Ultrasonografi), DR (Dijital Röntgen) ve HBM (Hasta Başı Monitör) cihazlarının tedariki ve ilgili cihazların kritik bileşenlerinin ülkemizde üretilmesi hedeflenmektedir.

İhaleye girecek olan ulusal ve uluslararası firmaların rekabet gücünü artırmak amacıyla, Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesinin koordinasyonunda ihale öncesi gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Söz konusu ihale dokümanına uluslararası firmaların bir çoğu ilgi göstermiş; toplam 20 firma ihale dokümanını satın almıştır.

İhale; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte yürütülmektedir. Sanayi Teknoloji Katılımına ilişkin şartnameler de ilgili Bakanlıkça hazırlanmıştır.

Söz konusu şartnameler incelendiğinde, ülkemizde üretimi bulunan ve ilgili cihazların alt bileşenlerinin, mevcut yerli üreticilerden alınmasının zorunlu olduğu; teknoloji transferi yapılacak bileşenlerin ise henüz ülkemizde üretimi olmayan alt bileşenleri ve yazılımları kapsadığı görülecektir.

Bu kapsamda ihale ile hedeflenen; mevcut alt yapının güçlendirilmesi, Ar-Ge firmalarının ve yerli üreticilerin üretim kabiliyetlerinin artırılması, ülkemizde üretimi bulunan ve ihale sonrası yerli sanayi tarafından üretilecek olan bileşenlere yönelik ihracatın artırılmasıdır.

İhale kapsamında üniversitelere destek verilmesi ve KOBİ’lere iş payı verilmesi de zorunlu tutulmuştur.

Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun istisna kapsamında yapılacak olan ihaleye göre; yerli firmalara en yüksek iş payını veren, rekabet koşullarını yerine getiren, en fazla yerelleşme hedefini sağlayan ve ilgili yerelleşme taahhütlerini en erken veren firma ihalede avantajlı konuma geçecektir.

Bu bağlamda yerelleşme hedefiyle çıkılmış olan ihalede, ülkemizin uluslararası arenada, gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek konuma gelmesi hedeflenmektedir.

Basında, ihalenin beklenen maliyetlerinin çok üzerinde gerçekleştirileceğine dair yer alan iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır.

Yapılan bu tür haber ve yorumların, ülkemizin, sağlık sanayiinde söz sahibi ülkeler arasına girmesini engellemeye yönelik olduğu değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here