Sağlık personelinin performans sisteminde değişiklik yapılacak

0

Orta Vadeli Programda yer alan eylem planına göre, Aralık 2021’e kadar vatandaş memnuniyeti sağlık çalışanlarının performans değerlendirilmesine dahil edilecek.

2020-2022 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program 4 Ekim 2019 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı.

Programda Sağlık ana başlığı altında 6 hedef yer aldı. 4 nolu hedefte; klinik kalite, vatandaş memnuniyeti, operasyonel etkinlik ve verimlilik alanlarında gösterilen performans, sağlık personeli teşvik mekanizmasının bir parçası haline getirilecektir. Vatandaş memnuniyeti sonuçları kurumların ve sağlık çalışanlarının performans değerlendirmesine dahil edilecektir.

4 Ekim 2019 – Sayı : 30908 (Mükerrer) RESMÎ GAZETE Sayfa : 35

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here