Sağlık Sebebiyle Uzun Süre Rapor Kullanan İşçi, Savunma Alınmadan İşten Çıkarılabilecek

0

 

“İş Kanunu’nun 25. Maddesi’nin 1. Fıkrası’nın (b) Bendi gereğince almış
olduğu Sağlık Raporları nedeniyle derhal fesihlerde; İşçi’den Savunma alınması
gerekip gerekmediği” konusunda, Yargıtay 9. ve 22. Hukuk Daireleri arasında
Görüş Aykırılığı olduğu ve farklı uygulamaların sürdürüldüğü sonucuna
varıldığından; Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu; bu aykırılığın
İçtihatları Birleştirme yoluyla giderilmesi gerektiğine karar vermiş olup;
Oy Çokluğu ile;

“İşçi’nin sağlık nedenleriyle bekleme süresini aşan işe
devamsızlığının bildirim süresine eklenecek 6 haftayı aşması,
İşveren tarafından İş Sözleşmesi’nin haklı nedenle derhal feshi
için yeterlidir.
Dolayısıyla; İş Kanunu’nun 25. Maddesi’nin 1. Fıkrası (b)
Bendi gereğince almış olduğu Sağlık Raporları nedeniyle derhal
fesihlerde, İşçi’den Savunma alınması gerekmemektedir.”

Şeklinde Karar verilmiştir.
Karar; 09 Mayıs 2019 Tarih’li Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır.
YİBHGK. KARARI Ek’tedir. Tıklayınız

Avukat / Uzman Arabulucu
Ümit Erdem

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here