Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Yönetici İstihdamı Duyurusu

0

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA YÖNETİCİ ASİSTANI İSTİHDAMI DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 26.11.2015 – 30.06.2021

Başvuru Numarası: DİABGM/2020/CS/G.1.1.2.1/IC/3 – Yönetici Asistanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 21.11.2019

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 06.12.2019 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin  (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.  İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere bir Yönetici Asistanı alınacaktır. Danışman, Proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finansman kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Ocak 2020 içinde başlatılması planlanmaktadır.

Beklenen Hizmetler:

 1. Proje ülkeleri ve paydaşları ile proje kapsamında gerçekleşen eğitim, toplantı vb. organizasyonlarda iletişimin sağlanması, misafirlerin ağırlanması,
 2. Yurt içi ve yurt dışı yazışmaların, toplantı tutanaklarının dosyalanması ve gerektiğinde kullanıma hazır durumda tutulması,
 3. Telefon, posta, kargo trafiğinin yönetim, takip ve kontrol edilmesi,
 4. Proje Yöneticisinin programının düzenli bir şekilde tutulması,
 5. Görev alanı içine giren çalışmalarda tercümanlık hizmeti sunulması,

Aranan Nitelikler:

 1. Fakültelerin 4 (dört) yıllık siyasal bilgiler fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi veya iletişim fakültesi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,
 2. Son başvuru tarihi itibarıyla son 10 (on) yıl içinde yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya ilan tarihinden önceki 7 (yedi) yıl içinde yapılan, buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak (İlgili belge en geç 02.01.2020 tarihinde idareye teslim edilecektir.) veya 1. Maddede istenilen fakültelerin eğitim dili İngilizce olan bölümlerinden mezun olmak,
 3. MS Office programları konusunda deneyim sahibi olmak,
 4. Kamu veya özel kuruluşlarda en az 4 (dört) yıl iş deneyimi sahibi olmak ve bunu belgelendirmek,
 5. Yönetici Asistanlığı Sertifikasına sahip olmak tercih sebebidir,
 6. Tercihen ikinci bir yabancı dil bilmek,
 7. Esnek çalışma saatleri ve yoğun iş temposuna uyum sağlamak,
 8. Yurtiçi ve yurtdışı seyahate engeli olmamak,
 9. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak veya ertelemiş olmak

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, uygun bireysel danışmanları yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını yukarıda “aranan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını (DİABGM/2020/CS/G.1.1.2.1/IC/3– Yönetici Asistanı) içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 06.12.2019 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese postayla, kargoyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir. E-Mail ile gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Danışman seçimi, Dünya Bankasının Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuru Adresi:         T.C. Sağlık Bakanlığı

Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Satınalma Birimi

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9

06800 Çankaya/ Ankara

Tel: 0312-585 67 30

E-posta: disab.ed@saglik.gov.tr; aysel.sen@saglik.gov.tr

EKLER:

 1. Başvuru Mektubu Örneği
 2. CV Formatı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here