Sayıştay raporu gösterdi: Memurların döner sermayeleri yanlış hesaplandı

0

Sayıştay, Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nda yaşanan usulsüzlükleri raporlaştırdı. İki raporda da kurumda çalışan memurların maaşlarının yanlış hesaplandığı, bazılarına yüksek, bazılarına ise düşük maaş ödendiği tespiti yer aldı. Raporda, ‘Bazı kişilere bulundukları derecelerine göre daha alt derecelerin bazılarına ise daha üst derecelerin ek göstergeleri üzerinden ödeme yapıldığı görülmüştür’ denildi.

Sayıştay’ın 2017 raporlarında Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nda yaşanan usulsüzlükler yer aldı.

İki kurumda da yapılan incelemelerde memurların maaş ödemelerinin hatalı yapıldığı tespiti yer aldı. Raporda, “Bazı kişilere bulundukları derecelerine göre daha alt derecelerin bazılarına ise daha üst derecelerin ek göstergeleri üzerinden ödeme yapıldığı görülmüştür. Kişilerin hak ettiği ek gösterge tutarlarının doğru hesaplanarak ödenmesi, fazla ödemelerin kişi borçlarına alınarak tahsil edilmesi gerekmektedir” tespiti yer aldı.

HATALI MAAŞ HESAPLAMASI

“Halk Sağlığı Kurumu’nda çalışan memur personelin Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)’nden indirilen ödemeye esas bordro verileri incelendiğinde; kişilerin hak ettikleri ek gösterge puanlarının öğrenim durumu değişimine göre güncellenmemesi sebebiyle maaş ödemelerinin hatalı yapıldığı tespit edilmiştir” denilirken, raporda, “Denetimler sonucunda tespit edilen sistemsel hatanın düzeltilerek bordro sisteminin güvenilir ve doğru veri sunmasının sağlanması, hatalı uygulamaların giderilmesi gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

Yine raporda, “694 sayılı KHK ile ayrı bütçeleri olan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kaldırılarak bunların yerine Sağlık Bakanlığı bünyesinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Ancak bu kurumların kaldırılma sonrası muhasebe işlemleri doğru yapılmadığından bunların kapanış mali tablolarının çıkarılması mümkün olmamıştır” tespiti yer aldı.

DÖNER SERMAYE, SOSYAL TESİSLER VE MAAŞ HATALARI

Sayıştay’ın Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na ilişkin yaptığı inceleme sonucunda hazırlanan raporda, bu kurumda yapılan işlemlerde rastlanılan usulsüzlüklere de yer verildi.

Raporda, 2017 yılı bütçesiyle Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna 15 milyar 795 milyon 66 bin ödenek tahsis edildiği belirtilirken, “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, faaliyetlerinin finansmanında, bütçe dışında kalan döner sermaye işletmesinden 26.670.807.365,61 TL kaynak kullanmıştır” denildi.

Raporda Kamu Hastaneleri Kurumu’nun Sayıştay’a göndermesi gereken defter, tablo ve belgeleri göndermediği vurgusu yer alırken, şu tespitler yapıldı:

  • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) tarafından döner sermayeli işletmelerine tahsis edilen sermaye miktarlarının tam ve doğru şekilde muhasebeleştirilmediği görülmüştür.
  • Genel bütçeye ilişkin muhasebe kayıtlarının incelenmesi neticesinde, 242 no’lu muhasebe hesabının borcunda bulunan tutarın, 4.811.364.793,95 TL olduğu ve 3.188.635.206,05 TL’lik sermaye tahsisinin muhasebeleştirilmediği görülmektedir. Bu durum kamu idaresi tarafından döner sermaye işletmelerine tahsis edilen sermayenin tam ve doğru şekilde muhasebeleştirilmediğini ortaya koymaktadır.
  • Kurum bünyesinde farklı adlar altında faaliyet göstermekte olan sosyal tesislere ait mali işlemlerin, 5018 sayılı Kanun’a uygun biçimde kaydedilmediği ve raporlanmadığı görülmüştür.
  • Hizmete giren şehir hastanelerine ait varlık ve yükümlülüklerin kayıt edilmemesi, kira ödemelerinin hatalı muhasebeleştirilmesi ve muhasebe içi envanter işlemlerinin yapılmaması.
  • Kamu Hastaneleri Kurumu memur personel maaş ödemeleri incelendiğinde; kişilerin hak ettikleri ek gösterge puanlarının Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde (KBS) öğrenim durumu değişimine göre güncellenmediği, özel sigorta ödemelerinde Gelir Vergisimatrahından düşülmesi gereken sınırların dikkate alınmadığı, eşi memur olan kişilerde her iki eşin de çocuk yardımı aldığı durumların olduğu ve kişilerin medeni hal değişikliğinin güncellenmediği, bu sebeple 630.01 ve 830.01 no.lu muhasebe hesaplarının gerçek durumu göstermediği tespit edilmiştir.
  • KBS’den alınan bordro verileri ve kişilerin kurumdaki bilgileri karşılaştırıldığında bazı kişilere bulundukları derecelerine göre daha alt derecelerin bazılarına ise daha üst derecelerin ek göstergeleri üzerinden ödeme yapıldığı görülmüştür. Kişilerin hak ettiği ek gösterge tutarlarının doğru hesaplanarak ödenmesi, fazla ödemelerin kişi borçlarına alınarak tahsil edilmesi gerekmektedir.
  •  Kaynak : Haber Sol

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here