Sayıştay raporu Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü’nün altı yıl hiçbir çalışma yapmadığını ortaya çıkardı

0

Sayıştay 2019 yılı denetim raporunda 2014’te Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü’nün 6 yıl boyunca hiçbir iş yapmadığı ifade edildi.Kuruluş amacı, bozulan insan sağlığının düzeltilmesine ve korunmasına katkı sağlamak olarak belirlenen enstitüde bu maksatla araştırma ve geliştirme çalışmaları yapması beklenirken söz konusu enstitünün 2014-2017 yılları arasında hiçbir faaliyette bulunmadığı tespit edildi. Kuruma bir başkan bile atanmadı. Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Başkanı, 2017’de “vekâleten” enstitü başkanı olarak görevlendirildi.2018-2019 dönemi için idari personel atanam Enstitü, 2018-2019 döneminde sadece Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen iki toplantıda, Enstitü Başkanı tarafından vekâleten temsil edildi. Bunun dışında herhangi bir çalışması olmadı.Öte yandan enstitünün internet sayfasında da kurum çalışmaları ya da üyeleri hakkında herhangi bir bilginin yer almadığı da görüldü.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here