SGK Geçmiş Teşviklerin Tamamını Geri Ödeyecek!

0

SGK Geçmiş Teşviklerin Tamamını Geri Ödeyecek! , bugün için Türkiye’de 15’ten fazla istihdam teşviki bir arada uygulanıyor. 2018 yılında bunlara yenileri de eklenecek.

Bu yönüyle bakıldığında oldukça zengin bir teşvik mevzuatımız olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu çeşitlilik, bazen beraberinde karmaşayı ve kafa karışıklığını da getirebiliyor. Binlerce sayfalık mevzuat, farklı kanunlar, yönetmelikler, genelgeler vs. ciddi bir yekun teşkil ediyor. Hal böyle olunca işverenler, çıkarılan teşviklerden gerektiği ölçüde ve zamanında yararlanamayabiliyorlar. Öyle ki, yıllar içerisinde bazen bir işverenin hak ettiği halde almadığı teşvik indirimleri milyonlarca lirayı bulabiliyor.
Yeni Torba Yasa ile Teşviklerden Sonradan yararlanma hakkı

İşte burada şu soru akla geliyor; bir işveren, hak ettiği halde yararlanamadığı teşvik indirimini sonradan alamaz mı? 2015 yılına kadar bu sorunun cevabı ‘evet’ti. Yani işverenler, SGK’dan geriye dönük teşviklerini alabiliyorlardı. Fakat SGK 2015 yılında yayımladığı genelge ile bunun önünü kesti ve geriye dönük en fazla altı ay için yararlanma hakkı tanıdı. Bunun üzerine işverenler konuyu yargı yoluna taşımaya başladılar ve davalar işveren lehine, SGK aleyhine sonuçlanmaya başladı. Nihayetinde, şimdi TBMM’de bulunan Torba Kanun Tasarısına konulan madde ile konu yasal zemine taşınmış oldu.

Bir defalığına yararlanma hakkı!
Torba Kanunun 64. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 17. madde, geriye dönük teşvik iadelerini çözüme kavuşturuyor. Düzenlemenin özeti şöyle;

Bundan sonra geriye dönük olarak teşvikten yararlanmak isteyen işverenler, en fazla geçmiş altı ay için talepte bulunabilecek.
Fakat Torba Kanun yürürlüğe girdikten sonra bir ay içerisinde başvurmak şartıyla, sadece bir defalığına, altı ay sınırı olmaksızın işverenler geriye dönük yararlanamadığı teşvikleri isteyebilecekler.
Bu kapsamda işverenin hak ettiği halde yararlanamadığı teşvikler, 2019/Ocak ayında başlamak üzere üç yıl içerisinde ve altı ayda bir taksitle SGK tarafından ödenecek.
Bugüne kadar geriye dönük teşvik iadesi için dava açmış olan işverenlerin davaları kendiliğinden sona erecek ve bunların teşvik ödemeleri de yine aynı vadede ödenecek.

Kısacası, Torba Kanun yürürlüğe girdikten sonra bir aylık başvuru süresinde gerekli hazırlığı yapmış olarak başvuran işverenler, geçmiş yıllarda yararlanmadığı SGK prim teşviklerinin tamamını geri alabilecek. Personel sayısı, sektör ve bölgeye bağlı olarak bu rakamlar işyeri bazında milyonlarca lirayı bulabilecek. Fakat sürenin oldukça kısa tutulduğunu dikkate alırsak, işverenlerin bir an önce hazırlıklara başlamalarında fayda var. Zira bu kez kaçan balık gerçekten büyük olabilir!

Dr. Sadettin ORHAN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here