Siz kimi kandırıyorsunuz

0

Bu olanlar birden olmadı tabi. Böyle yavaş yavaş, tadını çıkartarak, sindire
sindire yaptılar.Oldu bittiye getirmediler,her saniyenin hakkını verdiler.Bunlar birden
olmadı tabi canım. Böyle yavaş yavaş, tadını çıkartarak, sindire sindire yaptılar. Oldu
bittiye getirmediler, her saniyenin hakkını verdiler,şimdilerde ağlıyorlar
• Yazdıklarım size, bir tokat cümlesi gibi gelir mi bilmiyorum. Bir faydası
dokunursa, ne ala. Ama eğer ki niyetliyseniz hayatınızda bir şeyleri değiştirmeye
kararlıysanız, naçizane ağlayanlara tavsiyem şunlardır.
• Son günlerde bazı site haberlerinde ”Seçimden Önce Sağlık Personeli
Beklentileri  ”adı altında yazılar yer almakta bu tür yazıları okurken sadece gülüyorum. Bu yazıları yazan şahısları çok iyi tanıyorum.

 • Bu yazıyı yazanlar dün bir sendikanın gücü ile bir yerde makam işgal ederken
görevden el çektirilmesi ile yaralı aslan gibi saldırmasından başka birşey değil. Dem ki
,mesele devlete hizmet değil, makam ve mevki peşinde koşmaktan ileri gitmeyen
salvolar olarak görüyoruz. Ben bu yazıyı yazan kişiye şunu söylerim. Mahlaz (takma
isim) yada yazıları başkasına yazdırarak değil direk isim yazarak düşüncelerini
aktarmasını öneririm .Sizin yaptığınız, Bir Milletvekilinin dediği gibi insanların günah
işleme özgürlüğüne karışamazsınız -dan hiç bir farkı yok.Gırtlağınıza kadar günahta iken
şimdilerde günah işleyenlere günah işlemeyin diyiyorsunuz.
• Şahsım ve benim ile STK hareketinin içinde olanlar yıllarca Sağlık
Çalışanlarının Masa başında nasıl satıldığını anlattık,şimdilerde görüyoruz ki
yanılmamışız nasırına basılmış gibi ciyak ciyak bağırıyorlar.
• Yıllarca Hükümetin Sağlık Çalışanları üzerindeki Politikalarına Bolu Bantta
devlet memurluğu kaldırılsın diyen sendika başkanına susan zihniyetin yandaşları
bugünlerde günah çıkartmaya çalışıyorsunuz. Beyler sıraladığınız bu sorunların hepsinin
altında Yandaş Sendika olarak sizin imzanınız var unutmayın.1.2.3.Toplu görüşme
tiyatrolarını hala unutmadık.Bu yazıyı yazan kişiye şunu soruyorum makamda iken
insanların mağduriyetlerini neden gidermediniz. İl içi sürgünlere göz yumdunuz. İl,içi
tayinleri açmadınız. Sizden olmayan sendika üyelerini,sürdünüz.Şimdide sahte göz
yaşları ile yazı yazıyorsunuz..

 Bozacının şahidi şıracı ….

• Bakınız,mensubu olduğunuz sendikanın korkaklığı yüzünden, şehir
hastanelerinde çalışan; Laboratuvar Teknisyen/Teknikeri,Radyoloji Teknisyen/ Teknikeri,
Anestezi Teknisye/Teknikeri,Tıbbi Sekreter v.b meslekler başka alanlarda çalışmak
zorunda yani meslekler ölmüş durumda, Yazının sahibinin de bulunduğu 2009 Antalya
Mensubu olduğu Sendikanın Yetki Kutlamasında şunu demiştim; Hani şu meşhur Alkolü
kutlama vardı ya tekrar hatırlatayım. Ödeme yapamayan muhasebeceyi görevden
aldığınız yıl…

• Yıl 2009 yılında yer Antalya …..Oteli toplantı salonunda O dönem ki Hükümet-
Sen Genel başkana 2010 Bolonya sürecini sordum. Haberi bile yoktu Salonda 2010
yılından itibaren Bolanya süreci ile tehlikenin daha büyük olduğunu; bırakın bu basit
meseleleri, beyler! meslekler ölüyor. Gençler ve çalışanlar işsiz kalacak, Sağlık
çalışanların geleceği karartılıyor, gelecek yıllar onlar için kara olacak dedik. Gelinen
noktada ne dediysek o oldu.
• Biz hiç bir zaman kehanette bulunmadık; sadece hükümetin 2003 Sağlıkta
Dönüşüm ve Politika Kitapçığı ve Dünya Bankası Politikalarını inceleyip haykırmaktan
başka bir şey değildi.. Biz bu programın İsrailli işadamı  İngiltere’de çöken sağlık
politikası olduğunu söylediğimizde zamanın sağlık bakanı bu politikayı dış ülkelere
satacaklarını defalarca söyledi, arkasından zübüklük yapan bazı sendikalar bunu üst
telden çalıp ve söylemeye başladılar, Yani yalakalıkta sınır tanımadınız. Gelinen nokta
ortada. Sizlerin ağlamaya hakkı yok. Ben sağlık çalışanı olarak size hakkımı helal
etmiyorum.
• Beyefendi!/Beyfendiler! Sizin basında yazdığınız temenniler sadece sizin
beklentilerinizdir. Bu saatten sonra geçmiş olsun artık kına yakma zamanıdır. İşte bu
saatten sonra sendikanız ve siz çalışanlara kına dağıtırsınız.
• Neymiş Efendim!
• Hekim dışı sağlık personeli yıpranma payının (Hayata geçmesi 5 yıl süren
Seçim Yatırımı) tüm sağlık çalışanlarını ve geçmiş yılları kapsamasını isterlermiş.Buna
kargalar güler beyim! Gelinen nokta ortada. Fecaat…
• Bakınız bu yazının sahibi ve sendikası; 3600 ek göstergenin(Seçim Yatırımı)
tüm sağlık çalışanlarına verilmesini isityorlarmış zavallısınız! çünkü siz hala yalakalığa
devam. edip bazı şeyleri hala göremiyorsunuz.
• Tüm kurumlarda olduğu gibi görevde yükselme sınavının yapılmasını ,
• Sözleşmeli yönetici atamalarının görevde yükselme sınavı ile yapılmasını
bu cümleyi kuran kişi yada kişilerin akıl tutulması yaşadığı çok net ortada bu cümleyi
tekrar analiz etmeliler!
• Sözleşmeli yönetici atamalarında yönetici kadrolarına memur olmayanların
atanmamasını 663 sayılı KHK yi avuçlarınız patlarça alkışladığınız hatırlatırım.
• Sözleşmeli yönetici atamalarında yönetici kadrolarına Sağlık Bakanlığı
personeli olmayanların atanmamasını
• Sözleşmeli yönetici atamalarında başarılı yöneticilerin,STK’ların isteği
üzerine sistem dışına itilmemesini Vallaa! okuyup okuyu güldüğüm en önemli
madde. Dalgamı geçiyorsunuz beyler. Bu ve buna benzer yönetici atamalarında siz
ve bazı cemaatlerin olduğunu bilmeyen mi var?
• Sözleşmeli yönetici atamalarında kadın yönetici sayısının artırılmasını (Bir yerlere çiçek gönderme)

• Kadın yönetici istemiyorum diyen sözleşmeli yöneticilerin sistem dışında
bırakılmasını Bir yerlere çiçek gönderme). Aynısını sözleri bulunduğunuz il sağlık
müdürlüğünde sizlerde dediniz.Hatırlayın!
• İl içi tayin yönetmeliğine rağmen il içi tayin açmayan iller ile ilgili gerekli
incelemenin başlatılmasını (Yerinde olur,Hangi sendika ve Sendikanın getirdiği emir
eri yapmış bilmek her çalışanın hakkı)
• Bakanlığın resmi yazısına rağmen İl , ilçe sağlık müdürlüklerinde geçici
görevlendirme ile eleman çalıştırmaya devam eden müdürlükler ile ilgili incelemenin
başlatılmasını (Yerinde olur,Tüm illerde yapılsın.Hangi sendika ve Sendikanın
getirdiği emir eri yapmış bilmek her çalışanın hakkı)
• Bakanlık tarafından yazılan Resmi Yazıya rağmen il ve ilçe sağlık
müdürlüklerinde geçici görev ile çalışanların geçici görevlerinin uzatılması ve yeni
görevlendirmelere devam edilmesi ile ilgili incelemenin başlatılmasını.(Gerçekten bunu
sizden daha fazla istiyorum. Acaba 12 yıldır bunu kim yapıyor bir Öğrenelim)
• İhtiyaç dahilinde diyerekten geçici görevlendirme yapılırken müracaat
alınmasını, kriterlerin belirlenmesini ve duyuru yapılmasını (Görevde iken kaç kez
yaptınız?)
• 1 yıl için de geçici görevlendirme süresi 6 ay iken il-ilçe sağlık müdürlüklerine
ve ADSM’ler için geçici görevlendirmelerin 1 yıllık yapılması ile ilgili inceleme
başlatılmasını (Gülmekten karnım ağrıyor! Adama sorarlar görevlendirmeleri
yapanlar kimler ve hangi sendika göreve getirdi. Sendika içi kavganız dolayısı ile
birbirinize düşünce bunlar yazılıyor)
• Maaşlarında sayenen zam yapılarak iyileştirme yapılmasını (Ya siz dalgamı
geçiyorsunuz seyyaen zam ne demek? (Taban aylığa yansımayan hiç bir
iyileştirme kabul edilemez).Yazdıklarınız anlamını dahi bilmiyorsunuz.
• Maaşın sabit ek ödeme ve ek döner sermaye adı altında 3 parçada almak
yerine maaş olarak tek bir kalemde almak ve emekliliğe yansımasını (Masa ve yetki
kaybedilince demek ki böyle söyleniyor. Öncelik firma ödemeleri diyenler kim?)
• Senelik izinde ek döner sermayesinin kesilmemesini (Biz döner sermaye
kalsın derken. Sen ve Senin bağlı olduğun Sendika hala Döner Sermaye diyor,
Zavallıcığım!)
• Hatırlayın yıl 2010 Şöyle bir yazı yazmıştım. Hastalar Hastanede Sağlık
Personeli Nerede? Maşallah uyanmışsınız ama yaklaşık 10 yıl geçmiş Biz o gün
25.000 kişinin masa başında görev yaptığını söyleyip yazdığımızda siz makamda
oturuyordunuz. Haa! Unutmadan söyleyeyim yine siz ve sendikanız üye kapmak

için Doktorlara,hemşirelere ve diğer tüm Bakanlık genelgesine rağmen sağlık
personelinin idari büro-basın yayın- satın alma- hukuk büro gibi alanı dışında
çalıştırılması ile ilgili inceleme başlatılmasını
• Resmi Gazetede yer almasına rağmen, servis sorumlu hemşirelerinin yüksek
lisans mezunu olma kriterine rağmen bu parametreye uymayanlar ile ilgili inceleme
başlatılmasını
• Resmi Gazetede Gözetmen hemşire gece çalışır denmesine rağmen,
gündüzde çalıştırılmamasını ve aksi davranalar ile ilgili inceleme başlatılmasını
• Resmi Gazete de, YTK, 663 sayılı KHK yer almamasına rağmen ara idareci
kadrolarının oluşturulmamasını(koordinatör vb) Bilindiği üzere Afili Hastaneler
yönetmeliği Sendikanız doktorlar için istedi Sağlık Bakanlığı’ da verdi. Neden
ağlıyorsunuz ki?
• 25 yıl ve üzeri sağlık personelinin hizmeti aksatmayacak şekilde nöbetten
çıkarılması ile ilgili resmi yazı var iken, 25 yıl ve üzeri çalışan personel nöbetli alanlarda
çalıştırılırken eğitim, enfeksiyon, Tig, tıbbi sarf, kalite, kanser kayıtcılık vb alanlarda 25 yıl
altı personel görevlendirmelerinin yapılmamasını (Hikaye geçin bunları bunların %98’i
Hükümet -Sen sendika üyelerinin oturduğu yer)
• Bir hastanede eğitim hemşireliği, gebe okulu hemşireliği, obezite okulu
hemşireliği, diyabet hemşireliği adı altında 8 yakın hemşirenin görevlendirilmemesini
(Hikaye geçin bunları bunların %95’ii Hükümet -Sen sendika üyelerinin oturduğu
yer)
• Kalite birimlerinde 3 ve 3 den fazla hemşirenin görevlendirilmemesini (Hikaye
geçin bunları bunların %98’i Hükümet -Sen sendika üyelerinin oturduğu yer)
• Sağlık Bilimleri Ensitülerinde yer alan hemşirelik, ebelik, çocuk gelişimi vb.
fakültelerde öğretim üyesi görevlendirmelerinde alanı ile ilgili görevlendirme yapılmasını
kişiye özel ilanlara son verilmesini Nisan 1 şakasına dahil)
• Sağlık alanında yüksek lisans, doktora yapan personelin maddi ve manevi
olarak mağduriyetlerinin giderilmesini (Nisan 1 şakasına dahil)
• Başarısız yöneticilerin bir an önce değiştirilmesini ( Şaka yapıyorsunuz ya
başarısız dedikleriniz siz ve sizin üyesi bulunduğunuzun Hükümet -Sen sendika
üyelerinin oturduğu yer)
• Son anda aklıma geldi Malum Hükümet-Sen’in seçimleri var. Ama her iki
başkan adayı da maşallah rakip sendika gibi bir birine saldırıyor. Demek ki mesele
başka …

• Mesele;yavaş yavaş, sindire sindire…
Yazan
HÜSEYİN AYHAN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here