Tıbbi Hata Davalarında Adli Tıp Kurumu’nda Yeni Dönem

0
Tıbbi Hata Davaları

Adli Tıp Kurumu Kanunu’nun 1. maddesiyle adalet işlerinde Bilirkişilik görevi yapmak üzere Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli Tıp Kurumu’nun kurulduğu, 2. maddesinde; Kurum’un Mahkemeler ile Hakimlikler ve Savcılıklar tarafından gönderilen Adli Tıp ile ilgili konularda bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmekle yükümlü olduğu hükme bağlanmış olup; Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulları’nca bildirilen görüşlerin, görülen davada öne sürülen iddiaları bilimsel ve teknik yönden karşılayacak nitelik ve yeterlilikte olması gerektiğinde kuşku bulunmamaktadır.
Yeni düzenleme ile; Adli Tıp Kurumu bünyesinde yeni kurulan İhtisas Kurulları ile Üst Kurullar’ın 01.01.2018 tarihinde göreve başladığı, Kurullar’ın göreve başlayacakları tarihe kadar, Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu ve İhtisas Kurulları’nın mevcut görevleri kapsamında çalışmaya devam edecekleri, belirtilen Kurullar göreve başladığında dosyaların ilgili Kurullar’a devredileceği hüküm altına alınmıştır. Hal böyle iken; Adli Tıp Kurumu’nda yeniden yapılandırılmaya gidilmiştir. Görevi ölümle sonuçlanmayan tıbbi uygulama hatalarına ilişkin işler olan 7inci; ve görevi ölümle sonuçlanan tıbbi uygulama hatalarına ilişkin işler hakkında bilimsel ve teknik görüş bildirmek olan 8inci İhtisas Kurulları oluşturulmuştur.
Kurullar’ın yeni üye yapısı şu şekildedir;

http://www.atk.gov.tr/adli-tip-ihtisas-kurulu.html

Adli Tıp Kurumu Üst Kurulları da; 01.01.2018 tarihinde göreve başlamıştır. Ayrıntıları ve yapısı için;

http://www.atk.gov.tr/adli-tip-ust-kurulu.html

Şimdilik, bu konuda şunları söyleyebiliriz; Malpraktis Davaları’nda ATK. Raporları; çok geç, gerekçesiz, yetersiz ve ilgisiz gelmekteydi. Bu sebeple; Adli Tıp Kurumu bünyesinde yeni olan bu oluşum, özünde anlamlı ve olumludur, ancak bu yeni uygulamayı gözlemlemek gerekmektedir.

Ayrıca da; dava konusu uzmanlık veya konu, her ne ise, ilgili ve yetkili Uzmanlar’ın mutlaka Kurul’da yer alması ile birlikte, sağlık hukukçularının da Kurullar’da bulunması, hasta ve de hekim hakları açısından gerek ve şarttır. Bu eksikliğin de giderilmesini önermekteyiz.

Asıl sorunun; bu kadar fazla hata, ihtilaf ve dava üreten bir sistemin olduğunu unutmamamız gerekir. Hasta ile hekimi, her türlü ve devamlı karşı karşıya getiren mevcut sağlık sistemine itiraz etmemiz gerekmektedir.

Av. Ümit Erdem
05322941882

umiterdem@istanbulbarosu.org.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here