Utanmazlar Hastane Yemekhanesinden Etleri Çaldılar

0

Balıkesir’de bir yerel gazetede yer alan iddialar üzerine , Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Necati Kelemençe tarafından yapılan  açıklama ve yerel gazetenin haberini aynen yayınlıyoruz,

Kelemençe’nin yaptığı açıklamada; Hastanede görevli diyetisyenler tarafından tespit edilen ve tutanak altına alınan olayda Şubat ve Mart aylarında kullanılan et miktarına ilişkin yapılan hesaplamalarda 1200 kilogram eksik et kullanıldığı, kamera kayıtlarına istinaden etlerin hastane deposundan sabaha karşı çıkarıldığı görüldüğü ve bu olaydan sonra firma çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunularak gerekli bilgi ve belgeler emniyet Müdürlüğü’ne iletildiği belirtildi.  İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Necati Kelemençe’nin bizleri ziyaret ederek yaptığı açıklamanın aynısını yayınlıyoruz.

“İmtiyaz sahipliğini üstlendiğiniz Yoran Gazetesinin 10.05.2018 tarihli -19 sayılı Baskısının Haber Manşetinde yer aldığı görülen ‘HASTANEDE SKANDAL’ Başlıklı haberin, haber içeriğinde yer alan iddiaları hakkında Müdürlüğümüz tarafından gerekli araştırma yapılmış, Olayın adli yönden incelendiği tespit edilmiştir.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ve Atatürk Şehir Hastanesi olarak habere muhatap kılınan Müdürlüğümüz ve bağlı hastanemiz; Hastanede yemek ihalesini yürüten firma ve Hastanede yaşandığı iddia edilen et hırsızlığı olayına kayıtsız kalmama, ve kamuoyunu aydınlatma ve bilgilendirme adına cevap verilmesi istendiği haberinizden anlaşılmıştır.

Haberde yer alan iddialara ilişkin;

14.03.2018 tarihinde Hastanemizde görevli Diyetisyenler tarafından tespit edilen ve tutanak altına alınan olayda Hastanemiz mutfağında Şubat ve Mart aylarında kullanılan et miktarlarına ilişkin yapılan hesaplamalarda 1200 kilogram eksik et kullanıldığı tespit edilmiş, tutanakla olayın kamera kayıtlarından incelenmesi gerektiği talep edilmiştir.

Hastanemiz tarafından zaman kaybına mahal vermeksizin gerekli araştırma yapılması için görevlendirme yapılmış, 06/04/2018 tarihli araştırma raporu sonucuna istinaden; Kamera kayıtlarına istinaden Hastane deposundan sabaha karşı alınan etlerin, hastane dışına çıkarılması ve bunun neticesi olarak bu olayda yer alan firma çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunulması kanaatine varılmış, gerekli işlemlerin yapılması için 10.04.2018 tarihinde olay tüm bilgi ve belgeleriyle Emniyet Müdürlüğümüze iletilmiştir.

Olay adli ve idari makamlarımızca soruşturmaya devam etmektedir. Haber içeriğinde yer alan diğer hususlar hakkında;

İşin sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı, işlerdeki hata, kusur ve eksiklikler, kaç kişinin çalıştığı, kontrol teşkilatı tarafından gerek görülen diğer hususlardaki denetimleri Hizmet işleri ve genel Şartname hükümlerinde sağlık tesisi idaresince oluşturulan Kontrol teşkilatı tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.

Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesinin müstakil hastane statüsünün kaldırılarak ayrı hastane yönetimleri tarafından sunulmakta olan yataklı tedavi hizmetlerinin PDC ve mevcut personeliyle birlikte idari, mali ve tıbbi hizmet bakımından Atatürk Devlet Hastanesi ile birleştirilerek yapımı tamamlanan yeni hizmet binasında ‘Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ adıyla ve tek hastane yöneticiliği idaresi altında toplam 900 Yatak kapasitesi ile All grubu rolünde hizmet vermesi 22.06.2017 tarih ve 1372 sayı Bakanlık Makam Onayı ile uygun görülmüş, Göğüs Hastalıkları Hastanesi birleşmesi süreci Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi idaresi altında tamamlanmıştır. Eski göğüs hastalıkları hastanesinin bulunduğu yerde şuanda Sağlıklı Yaşam Merkezi, iki hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve Atatürk şehir hastanesine bağlı 30 yataklı palyatif bakım servisi bulunmaktadır. Bu serviste yatan hasta az olduğu için Göğüs Hastalıkları Hastanesine yemek veren firma ile karşılıklı mutabakata varılarak sözleşme fesh edilmiştir. Söz konusu 30 yataklı palyatif bakım merkezinde yatan hastaların yemekleri Atatürk Şehir Hastanesine yemek hizmeti veren firma tarafından karşılanmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim.                                                                                                                                                                                                              Uz.Dr. Necati KELEMENÇE                                                                                                                                                                                                               Balıkesir İl Sağlık Müdürü

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here