Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 51 Personel (Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri) Alımı Yapacak

0

Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel istihdamı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre hemşire, sağlık teknikeri ve ebe olmak üzere 3 farklı branşta boş kalan kadrolara 51 personel alımı gerçekleştirilecek. İşte, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı son başvuru tarihi ve adayların taşıması gereken diğer şartlar.

   
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi boş olan pozisyonlara hemşire, ebe, ve sağlık teknikeri alımları için ilana çıktı. Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası aracılığıyla duyurulan ilana göre farklı branşlar olmak üzere 51 personel istihdamı gerçekleştirilecek. Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı için başvurular 12 Mart tarihine devam etmektedir. İlana dair detaylar haberimizin içeriğinde.

Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylar, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversite Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
I- GENEL ŞARTLAR:
657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.
II- BAŞVURU ŞEKLİ:
Adaylar, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
IV- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1) Yukarıda sayılan Pozisyonlar için KPSS 2018 (B) sınavından alınan puan üstünlüğüne göre sıralama yapılacaktır. Puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar www.yyu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine eklenen bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun müspet gelmesi halinde atanmaları yapılacaktır.
3) Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde atamaya esas belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atanan adaylar 15 gün içinde görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.
V- İSTENEN BELGELER:
1- Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe.
2- 2018 KPSS (B) sonuç belgesi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)
3- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)
4- Adli Sicil Kaydı.
5- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge. 6- 2 adet vesikalık fotoğraf.
Diğer Detaylar:

1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.
2) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.
3) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
Adres : Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /VAN Tel : 0432 486 54 22
NOT : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here