Yapılmayan Ameliyat ve Kullanılmayan Malzemeler Nedeniyle ; Hastaya 20 Bin TL Manevi Tazminat’ın Faizi İle Birlikte Ödenmeli

0

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

2016/6275 E., 2019/1074 K., 04.02.2019 T.

 

Davacı, dizindeki rahatsızlık nedeniyle … … Devlet Hastanesi’ne başvurarak muayene olduktan sonra … Hastanesi ORTOPEDİ servisine sevk edildiğini, bu hastanenin de … … hastanesine sevk ettiğini, … hastanesinin 03.10.2005 tarihinde op.cal rüptürü tanısı ile hastaneye yattığını, aynı gün ameliyata alınıp sol dize BTB allogeft ve 2 adet biobozunur vida kullanarak ön çapraz bağ tamiri artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu revizyonu diz ameliyatı yapıldığını, ameliyattan 2 hafta geçmesine rağmen ağrılarının devam ettiğini, … … Devlet Hastanesi’ne giderek muayene olduğunu ve yapılan tetkikte sol dizde medial ve loteralinde 1 cm’lik insilyon saptandığını, ACL necant rüksiyonu ameliyatının yapılmadığı ve malzemelerin kullanılmadığının tespit edildiğini, 2. kez ameliyat olmak zorunda kaldığını, suç duyurusunda bulunması üzerine … Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2011/241 esas, 2012/136 karar sayılı ilamı ile anlatılan olayın sabit olduğunu, ameliyat yapılmadığından davalı doktor …’ın suçlu bulunarak özel belgede sahtecilik ve kamu kurumuna karşı dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verildiğini, yapılan fiilin kasten yapıldığını, bu olay nedeniyle maddi ve manevi kayba uğradığını, kasıtlı yanlış tedaviden dolayı uzun süre dizinin iyileşemediğini, tekrar ameliyat acısı ve korkusu yaşadığını, tedavisinin çok uzun sürdüğünü, olay nedeniyle üzüntü içerisine girdiğini, hatırladıkça üzüntüsünün arttığını, kendisinin kobay yerine bile konulmadığını, ölmesi, kalması, sağlıklı yaşayıp yaşamaması, acısı ıstırabının hiç dikkate alınmadığını ileri sürerek, 100.000,00-TL. manevi tazminatın olay tarihi olan 03.10.2005 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir. Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir. Mahkemece, davanın kısmen kabul, kısmen reddine, 20.000,00-TL MANEVİ TAZMİNAT‘ın haksız fiil tarihi olan 03.10.2005 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı … tarafından temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı …’ın tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir. …

AV. ARB. ÜMİT ERDEM

05322941882

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here