Yaşlı Bakımevlerinde Ölümlerle Mücadele

0

 

Gelişmiş ülkelerde yaşlı bakımevleri Koronavirus salgının yıkıcı etkisiyle ortaya çıkan ölümlerle başbaşalar. Avrupa ve Kuzey Amerika’nın çoğu bölgesindeki yaşlı insanlar için bakım evleri , küresel Koronavirüs pandemisiyle başa çıkmakta zorlanmaktadırlar. Enfeksiyonlar için önemli bir yer olarak ortaya çıkan yaşlı bakım evlerinden dramatik haberler ortaya çıkmaktadır.  70 yaş ve üzerindeki insanlar  ciddi düzeyde hastalanma veya Koronavirustan ölme riski altındadırlar. Küresel rakamlar, 85 yaş ve üstü insanların Koronavirus enfeksiyonu karşısında daha da savunmasız olduğunu gösteriyor.

Avrupa’da Yaşlı Bakım Endüstrisindeki Koronavirus Krizi…

The Guardian tarafından kaleme alınan, İngiltere’de yaşlı bakım sektöründe yaşanan ve son derece dramatik olan zorluklardan bizlerde kendi insanlarımız için dersler edinebiliriz. The Guardian gazetesinde yayınlanan, huzurevlerindeki yaşlıların bakımları ve Koronavirus pandemisi ile ilgili son derece değerli habere göre; İngiltere’de yüzlerce bakımevinde Koronavirus nedeniyle ölen yaşlıların sayısının açıklananın çok üzerinde olduğu, yüzlerce ölümün resmi rakamlara dahil edilmediğini ve bunun 1.000 kişiye yakın olduğu ifade ediliyor. Hükümetin açıkladığı rakamlarda sadece NHS hastanelerinde ölenlerin var olduğunu, ifade edilen rakamlarda ölen insanların ölüm raporlarının 5 günde hazırlanması ve birikmiş ölüm raporları nedeniyle açıklanan değerlerinde 17 gün geriden geldiği söyleniyor. Son 3 haftada ise İngiltere’deki hayır kurumlarına bağlı yaşlı bakım evlerinde 120 kişi, işletilen başka bir bakım evi zincirinde ise 88 yaşlının öldüğü bilgisi veriliyor. İngiltere’deki hayır kurumlarına bağlı huzurevlerinin otoriteleri huzurevlerindeki ölümlerinin 1.000 kişiye ulaşmış olabileceğini, hatta bu rakamın bile düşük kalabileceğini dile getirmiş.

İngiliz Hükümeti Yaşlı Bakımevlerindeki Drama Ne Kadar Duyarlı?

İngiltere yönetiminin Covid19 etkilerini ye yardım kuruluşlarına bağlı ve diğer özel çalışan bakımevi zincirlerinin de ki yaşanan dramı yeterince dikkate almadıklarını, toplumun en kırılgan kesimi olan yaşlılar ve yaşlı bakım işinde çalışanlarla ilgili; korunma, talepler ve koruyucu tıbbi ekipman konusundaki ihtiyaçlara hükümetin duyarsız kaldığı ise yine haberin içerisindeki dikkati çeken bir husus. Yaşlı bakım endüstrisinin liderleri ve Alzheimer hastaları için çalışan kurumların liderleri bakım evi zincirindeki huzurevlerinin %50’sinde Covid19 virusunun mevcut olduğunu, hükümet sözcülerinin ise bu gerçeği gizleyerek bunu %9 olarak açıkladıklarını, bakımevlerindeki yaşlıların sayısının ise 400.000 kişi üzerinde olduğunu söylemişler.

İngiltere’de Açıklanan Resmi Rakamlar…

İngiltere’deki yaşlı bakım sektörünün otoriteleri yaşlıların Covid19 ‘a bağlı ölümlerine dair açıklanan resmi istatistiklerin gerçeklerden çok uzak olduğunu, ölümlerin 1.000 kişi seviyesine yakın olduğunu, doğru bilgilerin toplanması ile elde edilen verilerin açıklanmasının yaşlı bakım sektörüne yönelik kamusal planlamalar için çok önemli olduğunu ifade etmişler.

Demanslı Yaşlıların Koronavirus Tehlikesi Çok Büyük…

Yorkshire de demanslı hastalara bakım hizmeti veren, en büyük hayır kurumuna bağlı bakım evlerindeki kalan demanslı yaşlıların %70’inin virüs ile enfekte olduğu görülmüş ve çeşitli bakımevlerinin her birinde 9-11-15-20-30 gibi sayılarda yaşlıların Covid19 nedeniyle öldükleri konusunda sayısal veri basın tarafından dile getirilmiş. Önümüzdeki 6 ay içerisinde bakımevlerinde Covid19 nedeniyle ölümlerin çok artacağını, çünkü yaşlıların hükümet tarafından dikkate alınmadıklarını,  hükümetin yaşlı bakım evlerindeki ölüm rakamları ile olan biteni anlamaya çalışmadıkları ifade edilmiş. Demanslı hastalarda virusun hızla yayılım gösterdiğini, bu hastaları kurallar yönünden kontrol etmenin zor olduğunu, dolayısıyla bu hastalar için; test, hijyen ürünleri ve koruyucu ekipmanlar ile çeşitli uygulama disiplinlerine fazlaca ihtiyaç olduğu yine dile getirilen önemli hususlar arasında.

Bakımevlerinde Mahsur Kalan Yaşlılar…

İngiltere Alzheimer Derneği ise yüzlerce yaşlının bakımevlerinde mahsur kaldıklarını, ilgili sendikaların konuya duyarsız olduğunu, huzurevlerindeki çalışanların koruyucu ekipmanlara erişemediklerini, hatta bir çalışanın Koronavirustan korunmak için başına naylon poşet geçirerek çalıştığı ifade edilmiş. İngiltere’de Covid19’a bağlı ölüm raporlarının kamuya ait NHS hastanelerindeki ölümleri ifade ettiği vurgulanmış ve bu resmi rakamlara göre de bugüne kadar 8.000 kişinin öldüğü dile getirilmiş. Bu rakamların ise diğer bakım hizmeti veren kuruluşlarda ölen insanları içermediği gibi; İngiltere’deki ulusal istatistik kurumlarının Covid19’a bağlı ölümler konusunda açıklanan rakamlarının ise güncel olmadığı gibi gerçeği de yansıtmadığı da ifa de ediliyor. Dolayısıyla sadece kamu hastanelerindeki ölüm sayılarının ülkenin kaybı olduğunun açıklanması, huzurevlerindeki dramatik sayılara ulaşan ölümlerin görmezden gelinmesi ve adeta halının altına süpürülmesi olarak ifade edilmiş.

Pandemiye Karşı Duyarlılık…

İngiltere ulusal istatistik servisi ise, bakımevlerindeki ölümlerin fazla olması, ölüm raporlarının geç hazırlanması, birikmeler ve sadece ölüm sertifikaları üzerinden istatistiklerin oluşturabildiğini açıklayarak bu duruma anlayış gösterilmesini talep etmişler. İngiltere’de pandeminin dikkate alınmadığı düşünen çokmuş ve halk sevdiklerini kaybeden yakınlarının acılarının devlet tarafından dikkate alınması istemiş. Covid19’a bağlı ölümler konusunda ise insanların hiçbir şey bilmedikleri de dile getirilmiş.

İngiltere hükümeti yetkilileri ise; bakım işindeki anahtar servislere ve hastaların sağlıklı olarak evlerine dönebilmelerine destek olmak üzere (yetişkin bakımı, taburculuk hizmetleri, transferler vs.)  lokal bakım otoritelerine 2,9 milyar sterlin para aktardıklarını açıklamışlar. Bakım evlerindeki aksayan hizmetleri karşılamak üzere ise emekli sosyal bakım elemanlarına işe geri dönme çağrısı yapılmış ve 8.000 emekli sosyal bakım elemanı tekrar göreve gelmiş. Ayrıca 7.8 milyon kişisel korunma ürünü 24.000 bakım hizmetini destekleyen noktalara dağıtılmış ve sosyal hizmet elemanlarının daha çok teste tabi tutulması içinde çalışma yapıldığını açıklamış. Diğer yandan ise hastanelerde yatan hastaların ziyaret engellerine karşın, hastanelerin %25’inde yatan demans, Alzheimer ve otizm gibi hastaların yakınları tarafından ziyaret edilebilmelerini sağlamak üzere de düzenlemeler yapılmış. 

Diğer Ülkelerde Yaşlılar İle İlgili Durumlar…

Diğer ülkelere bakıldığında ise dramatik haberler arasında; Fransa’da tüm Koronavirüs ölümlerinin üçte biri bakım evlerinde ikamet edenler arasında gerçekleşmiş. Bakımevlerindeki birçok sakin, ziyaretlerin yasaklanmasından sonra personel dışında kimseyi görmeden altı hafta boyunca basık odalarında izole olmak durumunda kalmış.

Almanya’da ise ülke genelinde yüzlerce kişinin evinde ölüm raporlarının kayıtlara geçtiği ifade edilmiş. Şimdiye kadarki en kötü durumun ise, kuzeydeki Wolfsburg kentindeki bir bakım evindeki 160 sakinden 74’ü enfekte olmuş ve 29 kişisi de hayatını kaybetmiş.  Savcılar ise şimdi ihmal nedeniyle ölüm suçlamasına yönelik bakımevinde soruşturma yapıyorlarmış.

Alman Kızılhaçı başkanı Gerda Hasselfeldt ise, bakım evlerindeki durumu “aşırı derecede dolu” olarak nitelendirmiş. Yaşlıların bakımında koruyucu tedbirler artırılamaz ise, önümüzdeki birkaç hafta içinde hastanelerin bakım evlerinden birçok yaşlı hastayı kabul etmekle yüz yüze kalacağını vurgulamış. Ayrıca Kızıl Haç, Almanya genelinde bakım evlerinin, virüsün yayılmasına katkıda bulunan koruyucu giysi ve dezenfektan eksikliğinden muzdarip olduğunu söylemiş.

Kanada’da ise sağlık yetkilileri, ülke genelindeki uzun süreli bakım evlerinde Koronavirüs vakalarıyla uğraşmak durumunda kaldıklarını,  Ontario, Bobcaygeon’daki bir huzurevinde, 65 sakinin 29’unun virüse yakalandıktan sonra yaşamlarını kaybettikleri dile getirilmiş.

İspanya’da CSIF kamu işçi sendikası ise iki bakım ev işçisinin Madrid bölgesindeki Koronavirus enfeksiyonundan öldüğünü, 400 kişinin de enfekte olduğunu söylemişler. 

Medyanın Koroonavirus Pandemisinde Üstlendiği Rol…

Medya her ne kadar pandemi ile ilgili konuları zaman zaman çarpıtsa da, bilgi kirliliğine yol açsa da, gerek bilim insanlarının ve devletin tavsiyeleri, gerekse de insanların bilgi eksikliklerinin giderilerek yalnız olmadıklarının hissettirilmesi açılarından itici roller üstlenmiştir. Bu itici rollerin yarattığı etki ile hükümetlerin insanları harekete geçirip test sayılarının yükseltmesiyle, insanların kendilerini daha iyi hissetmeye başladıkları yine ifade edilmiş. Ama hala yüksek talep gören ve çok pahalı olan kişisel koruyucu ekipman eksikliğinin tüm noktalarda var olduğu dile getirilmiş.

Dünya geneline bakıldığında doğal olarak birçok ülke aynı zamanda bakım evlerinde temel koruyucu ekipman ve test kiti eksikliğinin belirgin olduğunu ve buna karşın personelin görevlerini güvenle yerine getirmek konusunda yetersiz kaldıkları anlaşılmaktadır. Ancak beklenmeyen, büyüklüğü ve davranış hızı tahmin edilemeyen bu pandemi karşısında ülkelerin yeterince sorumluluklarını yerine getirilebilmesinde zamana ve sabretmeye ihtiyaç olduğu muhakkaktır.

Uzman Dr Sinan İbiş

Medikal Turizm Derneği Başkanı

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here