Gece İşemesi neden olur

0
Gece İşemeleri ve Gece Altına Kaçırma

Gece işemeleri, birçok bedensel ve psikolojik-gelişimsel duruma bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. İdrar yolları enfeksiyonu, beyin elektriksel düzensizliği ya da bozukluğu, diğer nörolojik durumlar gibi be­densel nedenlerin mutlaka göz önüne alınması ve araştırılması gere­kir. Bedensel bozukluğun belirlenemediği durumlar genellikle gece işemek;

Derin uyku nedeniyle çocukların idrar kesesinin taşmasına iliş­kin uyanma sinyallerini alamaması ile (uyku yaklaşık 12-16 yaşları arasında yetişkin uykusunun özelliklerini kazanmakta­dır) ya da
İdrar kesesinin kapasitesinin yaşıtlarına göre daha yavaş art­ması (bu kapasite de yaklaşık 12-16 yaşlan arasında yetişkin­deki düzeye ulaşmaktadır) ya da Yaşanan sıkıntılı yaşam olaylarına (kardeş doğumu, anne ba­ba tartışması, boşanma, okul-öğretmen değişikliği gibi) bağlı olarak ortaya çıkan uyum zorluğu sonucunda görülebilmek­tedir.

Bazen de böbrekten su atılmasını azaltan hormonun (bu hormon daha çok gece salgılanarak, gündüz yapılandan daha az idrar oluşma­sını sağlamakta, bu nedenle de gece sık sık idrara çıkmak gerekme­mektedir) yeterince salgılanmaması gece idrar kaçırmalarına neden olmaktadır.

Çocuğunuzda bu soruna ilişkin bedensel nedenlere ilişkin bir ipu­cu yoksa;
Bu sorun çocuğunuzun tüm alanlarda beceriksiz olmasını gerektirmez (yani bu sorunun zekâ düzeyi ile bağıntısı yoktur). Ayrıca bu anne baba tutumlannın bir sonucu oluşmayıp yukarıda da belirtildiği gibi gelişimde­ki bazı beceriksizliklere bağlıdır. Gelişimsel olan bu sorun hiçbir tedavi gi­rişimi uygulanmasa da 14-16 yaşlarında % 99 oranında düzelecektir.

Çocuklarda Gece İşemesi ve Tedavisi

Yukarıda sayılan nedenler göz önüne alınarak gece işemelerinin çözümü için;
Kapasitesi küçük olan idrar kesesinin yatağa gitmeden önce boşaltılması
Derin uykunun çocuğun uyandırılarak bozulması (uykunun ilk 1/3’ünde, yani yattıktan yaklaşık 2-3 saat sonra uyandırılması)

Başlangıçta belirli bir çiş denetimini sağladığı halde, yaşadığı zorluklar nedeniyle yeniden idrar kaçırmaya başlayan çocuk­larda bu çevresel zorlukların ele alınması ya da çocuğun des­teklenmesi
Bu öneriler yeterli olmuyorsa uyku derinliğini azaltan, idrar ke­sesinin kapasitesini artıran, çocuğun sıkıntı/kaygılarını azaltan ya da gece idrar oluşumunu düzenleyen hormondaki yetersiz­liği düzenleyecek ilaç tedavileri başlanabilir.

Bedensel nedenlerle ilgili bir şüphe olduğunda çocuğun yaşına gö­re bir pediatri ya da üroloji uzmanına, bunların belirlenemediği ve bir ilaç tedavisinin başlanmasının gerektiği durumlarda ise bir çocuk psi­kiyatrisi uzmanına başvurulması gerekmektedir. İlaç tedavilerinin mut­laka bir uzman danışmanlığında uygulanması gerekir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here